logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Mette Reus

Opdateret 17.10.2021

Socialpædagog

Afdeling:

Botilbud Damgade

Email:

mere@sonderborg.dk

Telefon:

74 42 78 94

Mobil:

26 37 74 31


Opgaver

Socialpædagog hos Botilbud Damgade. Damgade er et botilbud for voksne med autismespektrumforstyrrelser, hvor der samtidig ydes §85 støtte til borgere i egen lejlighed, der ligeledes er diagnosticeret under autismespektret.

Kompetencer

Rehabilitering,Forandringsledelse,Hjemmevejldning,Velfærdsteknologi,Dokumentationsvejleder