logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Naja Charlotte Brice

Opdateret 17.10.2021

Specialvejleder Ungdommes uddannelsesvejledning

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

ncbr@sonderborg.dk

Telefon:

Mobil:

27 90 81 35


Opgaver

Fjordskolen, Aabenraa og Kløverskolen, Sønderborg, Specialvejleder FGU, STU samt konsulent for alle skoler på Als

Kompetencer

Samværstilbud, handicappede,Botilbud,Bostøtte,TR,FTR (Fællestillidsrepræsentant),Specialundervisning,Uddannelse