logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tina Aagaard Mørkeberg

Opdateret 27.02.2022

Fuldmægtig

Afdeling:

Projekt & Anlæg

Email:

tamo@sonderborg.dk

Telefon:

27 90 56 10

Mobil:

27 90 56 10


Opgaver

Ansvarlig for den kollektive bustrafik i kommunen (udbydes gennem trafikselskabet Sydtrafik). Derunder relaterede emner så som udbud, økonomi, kampagner, stoppesteder, omlægninger af busruter ved vejarbejde, køreplanændringer samt kontaktperson/kontaktled mellem skoler og andre forvaltninger i forbindelse med emner, der har tilknytning til bustrafikken. Gratis Ungdomskort til ungdomsdannelse. Behandling af ansøgning om etablering eller ændring af overkørsler/adgange (ikke erhverv) og kun postnumrene 6400, 6310, 6320 og 6300. Nøgleord for lettere personsøgning: buskort, skolekort, Ungdomskort, bybus, natbus, læskærm, afgangstavle, udbud, gasbus, gasfyldestation, busstation, stoppestedsstander, gruppebillet, tog, Flextur, Flextrafik, koordineret transport, overkørsel, indkørsel, asfaltrampe.

Kompetencer

Økonomi,Veje og stier,Flextrafik,Trafik,Sagsbehandling,Bus,Acadre,Udvalgsbetjening,Procesfacilitering