logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vibeke Gramberg Jensen

Opdateret 17.10.2021

Specialist

Afdeling:

Børn Uddannelse og Sundhed - Stab

Email:

vgje@sonderborg.dk

Telefon:

24 98 33 93

Mobil:

24 98 33 93


Opgaver

Fordeling og registrering af al post og sager i Modtagelsen sammen med Josi. Administrative opgaver for Børne Teamet og Unge Teamet. Det gælder opgaver for både socialrådgivere, psykologer og tale-høre-pædagoger. Selve bevillingen til efterskoleophold gives af socialrådgiver. Jeg udbetaler kun selve støtten, al økonomi, laver bevillingsskrivelser og har kontakt til efterskolerne vedr. betaling. Elevvejleder. Betaling af regninger og Lønindberetning i/til KMD OPUS. Lønindberetning til KMD OPUS vedr. plejefamilier og aflastningsfamilier m.m.

Kompetencer

Acadre,Bogholderi,Budget,Administrative opgaver,Elevansvarlig