logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Afholdelse af events og arrangementer

Få den samlede information ift. lokaleleje, tilladelser m.m.

Selvbetjening

Du skal søge om tilladelse til at afholde et arrangement

Du skal bruge denne selvbetjeningsløsning, hvis du som arrangør ønsker at afholde et offentligt arrangement som fx

Koncert Tombola Markeds... Læs mere

Opdateret 01.12.2021

Når du vil holde et arrangement som fx koncert, byfest, ringridning, markedsdage eller demonstration, så skal du anmelde det gennem Netforvaltningen - gerne i god tid.

Her får du hjælp til at indhente alle de relevante tilladelser fra eksempelvis politi, kommune og brandvæsen.

Læs også Sønderborg Kommunens vejledning til ansøgning om offentlige arrangementer, inden du starter ansøgningen.

Ved afholdelse af demonstration og lignende med kort varsel, kan du IKKE benytte selvbetjeningsløsningen, men skal i stedet kontakte politiet omgående.

Hvor kan jeg få overblik og skabeloner til de dokumenter, man skal bruge?

Sønderborg Kommune har lavet flere skabeloner og værktøjer, som kan hjælpe jer, når I arrangerer et event:

  • Events og arrangementer ABC
    Et lille opslagsværk med nøgleord til brug for dig som kulturaktør, der står overfor at skulle lave et arrangement eller event. 
  • Skabelon til projektbeskrivelse
  • En projektbeskrivelse skal give et så klart billede af projektet som muligt. Indadtil fungerer projektbeskrivelsen som en rettesnor for arbejdet, men den skal også bruges udadtil i forbindelse med eksempelvis fundraising.
  • Budget- og regnskabsskabelon
    Et budget og en finansieringsplan skal give et grundlæggende overblik over, hvor mange penge det vil kræve at gennemføre arrangementet, og hvor pengene skal komme fra.
Skal jeg udarbejde en sikkerhedsplan i forbindelse med mit arrangement?

Hvis politiet vurderer, at arrangementet er et større udendørs musikarrangement eller lignende, vil du som arrangør blive påkrævet at udarbejde en sikkerhedsplan

Skal jeg lave en skilteplan, hvis jeg spærrer af under arrangementet?

Hvis du skal spærre af til dit arrangement, kræver det en skilteplan, som du kan snakke med kommunen om.

Skilteplanen skal vedlægges din ansøgning. Når skilteplanen er udarbejdet, skal skiltene laves/trykkes, og så skal skilteplanen føres ud i livet. Ved afspærring af parkeringspladser skal der også varsles i god tid.

Hvor kan jeg kommunikere ud om mit event?

Det er en god idé at udarbejde en kommunikationsplan, som er en samlet oversigt over målgrupper, relevante medier og kommunikationskanaler; deadlines; ansvarlige for kommunikationen.

Du kan også oprette arrangemente på sonderborg.dk, som vises under kommende events/begivenheder. Sonderborg.dk er Sønderborg-områdets indgang til kulturtilbud, events, jobs, oplevelser, erhverv samt information for tilflyttere.