logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bygningsforbedringsudvalget

Vi uddeler støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.
Opdateret 09.09.2021

Tilskudsmuligheder

Der gives tilskud til bevaringsværdige ejer- og andelsboliger.

Bygningsforbedringsudvalget afholder yderligere 1 møde i 2021, hvor det er muligt at få ansøgninger behandlet på følgende dato:

Mødedato: 1. december 2021
Ansøgningsfrist: 1. november 2021

Tilskuddets størrelse og vilkår

For bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4) gælder, at tilskuddet højst kan udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

De ansøgte renoveringsarbejder må ikke være igangsat, førend der er givet endelig tilsagn om støtte. Istandsættelsesarbejderne skal enten opretholde bygningens nuværende bevaringsværdi eller fremme husets oprindelige udtryk ved at anvende oprindelige materialer og udformningsprincipper.

Der ydes ikke tilskud til arbejder, hvor den samlede udgift ligger under 20.000 kr.

Udgifter til tinglysning af deklaration betragtes som en støtteberettiget udgift, når tilskuddet overstiger 50.000 kr.

Dog stilles vilkår om, at støttesumme over 50.000 kr. tilbagebetales i tilfælde af, at ejendommen sælges indenfor 10 år efter udstedelse af bevillingen.

Ved beløb under 50.000 kr. skal der ikke tinglyses deklaration.

Retningslinjer kan findes under links sidst på siden.

Det kan du søge tilskud til efter byfornyelsesloven

Efter vejledning til byfornyelsesloven kan der gives tilskud til:

 • Bygninger, der er omfattet af de udarbejdede kommuneatlas, der findes for tidligere Gråsten, Nordborg, Sønderborg og til dels Augustenborg kommune.
 • Bygninger, som ligger inden for et område med en bevarende lokalplan.
 • Bygninger beliggende i udpegede områder, hvor der sættes fokus på at bevare kulturmiljøer – jf. kommunens hovedstruktur.
 • De, af tidligere Sønderjyllands Amt, udpegede kulturmiljøer i kommunen.
 • Bygninger, som ved besigtigelse findes bevaringsværdige.

Tilskud gives til udvendig istandsættelse og har til formål at føre husene tilbage til deres oprindelige stil, som fx:

 • Tage, tagrender og skorsten, kviste, tårne og ovenlys.
 • Ydermur, facadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer.
 • Vinduer, indvendige forsatsruder og koblede rammer.
 • Døre og porte.
 • Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning.
 • Fundamenter, stenpikning under tagdryp.
 • Indgangspartier, udvendige trapper og kældernedgange.

Illustration over hvad der gives tilskud til

Ansøgning

Ansøgning om støttemidler til istandsættelse kan ske løbende, da udvalget holder møde 3-4 gange årligt.

Ansøgningsskema vedlagt udførlig beskrivelse af renoveringsprojektet med tegnings- og udbudsmateriale sendes til:

By og Landskab
Sønderborg Kommune
Att.: Rudi Hønborg Benkjer
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg
Tlf.: 88 72 75 61 
Mobil: 27 90 75 61

Ved eventuelle spørgsmål vedrørende ansøgningen, kontakt da venligst Rudi Hønborg Benkjer. Se kontaktboksen nederst på siden.

bevaringsbygning

Byfornyelsesloven

Læs Byfornyelsesloven (retsinformation.dk)

Bygningsforbedringsudvalget består af:

 • Ulrick Christiansen, Formand, udpeget af Byrådet
 • Bendt Olesen, Suppleant, udpeget af Byrådet
 • Jesper Højmark Esbensen, Næstformand, udpeget af Byrådet
 • Søren Tylvad Andersen, Suppleant, udpeget af Byrådet

Bevaringsinteresser

 • Anders Billesbølle, Foreningen By og Miljø
 • Leif Johnsen, Foreningen By og Miljø, Suppleant

Grundejerinteresser

 • Bernt Knudsen, Sønderborg Udlejerforening
 • Peter Enger, Grundejerforening for Høruphav

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere