logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Demens

Kompetencecenter for Demens varetager rådgivning og undervisning til borgere med demens eller pårørende til en borger med demens.
Opdateret 11.05.2022

Hvis du eller en af dine pårørende er ramt af demens, kan du få hjælp og rådgivning til at klare hverdagen.

Vi tilbyder:

 • rådgivning og vejledning om demens i borgeres hjem, på plejecentre og i botilbud
 • undervisning om demenssygdomme og demensforløb samt støttemuligheder
 • vejledning og koordinering af kommunale tilbud og muligheder samt eksterne samarbejdspartnere

Tilmeld dig et kursus eller foredrag om demensSelvbetjeningslink knap

Læs mere om demens hos Videnscenter for demens

Hvilke tilbud er der for pårørende til personer med demens?

Det kan være svært at vide, hvordan du som pårørende kan hjælpe en nærtstående med demens. Derfor tilbyder Sønderborg Kommune kursusforløb for pårørende og pårørendegrupper til borgere med demens.

For ægtefæller/samlevende

Sønderborg Kommune tilbyder et kursusforløb, som strækker sig over 7 uger. Kurset bliver afholdt i Palmose 14, Dybbøl på onsdage kl.10-13. Der er plads til 10-12 personer på hvert hold. Der vil blive serveret kaffe/te og lidt frugt i løbet af kurset.

Formålet med kurset er:

 • at få viden, støtte og øge forudsætningerne for at kunne mestre dagligdagen og de udfordringer, der følger med sygdommen.
 • at få mulighed for samvær med andre i samme situation og netværksdannelse efter kurset

Inden deltagelse vil pårørendekoordinatoren gennemføre et interview med hver enkelt deltager for at afdække hver enkelt livssituation.

For voksne børn/svigerbørn

Der tilbydes et kursusforløb, som består af 4 aftener i alt. Kurset bliver afholdt i Sundhedscentret, Kantinen, Grundtvigs alle 150, Sønderborg på tirsdage kl. 18.30-21.00. Det er gratis at deltage, og der er plads til 18-20 deltagere på et hold.

Formålet med kurset er:

 • at få viden om demens og indsigt i metoder til kommunikation med personer med demens
 • at få mulighed for samvær med andre i samme situation og evt. netværksdannelse efter kurset 

Pårørendegrupper

Er du ægtefælle eller har en anden tæt relation til et menneske med en demenssygdom? Du kan få støtte og svar på dine spørgsmål ved at deltage i en pårørendegruppe.

Gruppens formål er at give dig muligheden for at:

 • få en grundlæggende viden om demens og forstå sygdommen
 • finde på kreative handlemuligheder i forhold til hverdagens udfordringer
 • tilbyde dig personlig støtte
 • samtale og udveksle oplevelser, erfaringer med ligestillede
 • få mod og overskud til den nye rolle, du har fået

Demenskoordinatorerne vil lede møderne og planlægger en møderække. Det er gruppemedlemmernes ønsker og behov, der vil være omdrejningspunktet på møderne. Møderne vil blive afholdt ca. en gang om måneden på enten Palmosehuset, Palmose 14, Dybbøl, 6400 Sønderborg eller Spilloppen, Sommervej 17, Guderup, 6430 Nordborg.

Kontakt os for at tilmelde dig eller høre mere.

Er der tilbud om fysisk træning for mennesker med demens?

Fysisk aktivitet kan være med til at forhale udviklingen af en demenssygdom, øge fysiske- og psykiske ressourcer samt forebygge livsttilssygdomme.

Sønderborg Kommune tilbyder træning for hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende:

 • Motion Sind Samvær - pt. sat i bero pga. coronavirus
  På træningsforløbet Motion Sind Samvær foregår træningen indendørs hos en fysioterapeutklinik, hvor vi træner balance, muskelstyrke og kredsløb med efterfølgende samvær.
  Selve træningen foregår på et hold, der træner to gange om ugen, og træningen varetages af en fysioterapeut. Træningen og efterfølgende samvær har en samlet varighed på 1 time og 30 min. Det er gratis at deltage i træningen med efterfølgende kaffe/the. Transport til og fra træningsstedet er ikke inkluderet.
  Efter ca. 2-3 måneder afsluttes forløbet, men der vil være mulighed for at fortsætte i træningscenteret, dog mod egenbetaling. 

 • Gratis naturtræning i Gråsten, Nordborg og Sønderborg
  Naturtræningen varetages af en fysioterapeut og foregår på tre forskellige hold i den skønne natur i Sønderborg Kommune for både demente og pårørende. Naturen og det sociale samvær er i fokus, når vi træner både muskelstyrke, balance og kredsløb. Transport til og fra træningsstedet er ikke inkluderet.
  Gråsten: mandage og onsdage kl. 14.15-15.30 i Gråstenskovene, mødested på Ahlmannsparkens p-plads, Ahlefeldtvej 4, 6300 Gråsten.
  Nordborg: mandage og onsdage kl. 9.30-10.45, mødested Nordborghus, Søvænget 7, 6430 Nordborg.
  Sønderborg: tirsdage og torsdage kl. 13.30-14.45 i Sønderskoven, mødested Egetoftevej 4 (parkeringspladsen overfor), 6400 Sønderborg.

Hvor kan jeg møde andre med demens?

Kom med til vores demenscafé og mød andre ligesindede med demens tæt inde på livet.

 • Tilbuddet er gratis
 • Alle er velkomne
 • Der kræves ingen tilmelding (kun ved få større arrangementer)
 • Kaffe og kage/frugt koster 20 kr.

Man skal ikke være medlem af Netværkshuset for at deltage i cafétilbuddet.

Demenscaféen afholdes i Palmosehuset i Sønderborg, Palmose 14, Dybbøl, 6400 Sønderborg én gang om måneden. Se demenscaféens kalender for 2022 ved at klikke her.

Kan jeg komme til et foredrag om demens?

Hvis du for nylig har fået stillet en demensdiagnose eller er pårørende til en dement, kan du deltage i en gratis foredragsrække: 'Diagnosen og tiden efter'.

Formålet med foredragsrækken er at give dig, der for nylig har fået stillet en demensdiagnose, og dine pårørende, viden og redskaber til et liv med demens. Foredragsrækken er en blanding af oplæg, dialog og erfaringsudveksling.

Foredragsrækken består af 3 moduler på hver 2 timers varighed og foregår på Knøs' Gård, Knøs' Gård 1, Høruphav, 6470 Sydals. Du tilmelder dig via linket øverst. Modulerne er opbygget efter:

 1. Demenssygdomme og behandling
 2. Hverdagen, kommunikation og livsstil
 3. Fremtiden og hjælpemuligheder
Kan jeg få hjælp til demens gennem musikterapi?

Musikterapi er målrettede forløb til borgere med demens på et af kommunens plejecentre. Visitation til tilbuddet sker gennem plejecenteret.