logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ejendomsskat og skorstensfejerafgift

Her får du oplyst hvilke afgifter og grundskatter, der er pålagt din ejendom, hvordan du betaler og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller vil klage.
Opdateret 11.05.2022

Som husejer skal du betale ejendomsskat.

Søg lån til betaling af ejendomsskatSelvbetjeningslink knap

Du modtager ejendomsskattebilletten i din digitale postkasse, og ejendomsskatten betales over to rater via separate indbetalingskort.

Hvordan udregnes ejendomsskatten?

Det er SKAT, der i forbindelse med ejendomsvurderingerne beregner ejendommenes ejendomsværdi og herunder den afgiftspligtige grundværdi. Ved de årlige budgetforhandlinger fastsætter byrådet grundskyldspromillen for det kommende år.

Du kan læse mere om ejendomsvurdering og ejendomsskat på borger.dk

Klagevejledning

Hvis du mener, der er fejl i ejendomsværdien og herunder grundværdien for din ejendom, kan du indsende en begrundet skriftlig klage til SKAT:

Skattecenter Haderslev, Vurderingsmyndigheden
Chr. X’s vej 22
6100 Haderslev

Skal jeg betale skorstensfejerafgift?

Hvis du har skorsten, opkræver Sønderborg Kommune en skorstensfejerafgift på vegne af skorstensfejermesteren. Hvis du har spørgsmål til afgiften eller det tekniske omkring indfyringsstedet og skorstenen, skal du kontakte skorstensfejermesteren direkte.

For ejendomme beliggende på Als
Skorstensfejermester John Clemmesen, Mellemvej 3, 6430 Nordborg, tlf. 73 49 00 03.

For ejendomme beliggende på fastlandet
Skorstensfejermester Bendt Olesen ApS, Fiskbækvej 1b, 6300 Gråsten, tlf. 21 29 19 93. 

Kan jeg låne penge til at betale min ejendomsskat?

Du kan søge om lån, hvis du eller din ægtefælle:

  • ejer fast ejendom og har fast bopæl her i landet
  • er efterlønsmodtager, er fyldt 65 år eller modtager social pension
  • selv bruger ejendommen til beboelse
  • har friværdi inden for ejendommens seneste offentlige vurdering

Har du flere ejendomme, kan du kun låne til én ejendom. Der ydes kun lån til selve grundskylden.

Sikkerhed for lånet

Kommunen tinglyser et skadesløsbrev som sikkerhed for lånet. Skadesløsbrevets pålydende skal have panteret inden for den senest ansatte offentlige ejendomsværdi.

Tinglysningsafgiften betales af kommunen. Der er ingen omkostninger for dig som låntager.

Når lånet inklusive renter udgør 95 % af værdien på skadesløsbrevet, tager kommunen stilling til om lånet kan fortsætte.

Optager du nye lån eller omlægger eksisterende lån, er der mulighed for, at skadesløsbrevet kan rykkes, hvis der stadig er dækning inden for ejendomsværdien.

Lånerenten

Renteprocenten fastsættes for et år ad gangen og lånebeløb forrentes med en markedsrente.

Lånerenten for 2019 er 0,88%.

Nedslag i renten

Ved opkrævning af lånebeløb i forbindelse med indfrielse ydes der et nedslag i de beregnede renter. Rentenedslaget svarer til skatteværdien.

Rentenedslaget i 2019 udgør 25 %.

Renterne er ikke fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst.

Tilbagebetaling

Hvornår skal lånet betales tilbage?

  • Når ejendommen bliver solgt (helt eller delvist).
  • Når låntager fraflytter ejendommen. (Der er særlige regler ved flytning til plejehjem eller institution. Kontakt ejendomsskatteafdelingen for at høre mere.)
  • Når låntager dør. Dog kan en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo overtage lånet.