logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Plejebolig

En plejebolig er en bolig, hvor der er tilknyttet personale døgnet rundt, som kan støtte dig i forhold til dine behov.
Opdateret 12.06.2022

Hvis du har brug for støtte døgnet rundt, kan du ansøge om en plejebolig på et plejecenter.

Ansøg om en plejebolig via ansøgningsskemaetSelvbetjeningslink knap

Læs mere om Sønderborg Kommunes plejecentre på Plejehjemsoversigten.

Det er en samlet vurdering af dine behov, der er afgørende for, om du kan blive godkendt til en plejebolig. Hvis du ønsker at blive boende sammen med en ægtefælle eller samlever, så skal den tilbudte bolig være egnet til to personer.

Hvor ligger der et plejehjem?

På kortet herunder kan du se plejehjemmene i Sønderborg Kommune.

Hvem kan få en plejebolig?

Du kan blive optaget på venteliste til en plejebolig, hvis du har svært nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du dermed har et omfattende, varigt behov for pleje, støtte, samvær og tæt kontakt til personalet:

 • Du har behov for massiv støtte døgnet rundt (dag, aften og nat).
 • Det er ikke forsvarligt, at du er alene i dit hjem, og du kan ikke tilkalde hjælp ved akut opståede behov.
 • Det er vanskeligt at give dig den nødvendige hjælp i dit eget hjem.

Du kan blive godkendt til en specialplejebolig til ældre udviklingshæmmede borgere på Tangshave Bo- og Aktivitetscenter, hvis du også: 

 • Er udviklingshæmmet
 • Har et væsentligt sundhedsfagligt og plejemæssigt behov
 • Er tydeligt alderssvækket
 • Har tydelige fysiske og psykiske funktionstab.

Du kan blive godkendt til en specialplejebolig for svært demente borgere på Guderup Plejecenter, hvis:

 • Du er som udgangspunkt udredt og har en demensdiagnose
 • Du er meget påvirkelig for selv små stimuli
 • Du er impulsstyret, urolig og rastløs, har ukontrolleret adfærd og søger øjeblikkelig behovstilfredsstillelse
 • Du har en forvrænget virkelighedsopfattelse
 • Du har mistet dine sociale kompetencer og ikke kan indgå i sociale sammenhænge
 • Du mangler evnen til at erkende egne behov samt evnen til at modtage vejledning
 • Du er til fare for dig selv eller dine omgivelser
 • Du udviser udadreagerende og aggressiv adfærd eller depressiv, angstpræget og tilbagetrukket adfærd.

Du kan ikke få tilbudt en plejebolig, hvis du ikke er en del af ovenstående målgruppe og hvis din ansøgning fx er begrundet i din alder, at du har behov for tryghed eller fordi din familie ikke bor i nærheden.

Kommer jeg på venteliste?

Søger du plejebolig ved samtlige af Sønderborg Kommunes plejecentre, så kommer du på kommunens generelle venteliste. I den situation bliver du garanteret en plejebolig senest 2 måneder efter, at du er optaget på ventelisten.
Hvis du derimod udelukkende søger plejebolig ved et eller flere specifikke plejecentre, så kommer du på kommunens specifikke venteliste. I den situation kan der være længere ventetid på en plejebolig.

Kan jeg få en plejebolig, mens jeg er på en midlertidig korttidsplads?

Hvis du opholder dig på en midlertidig korttidsplads, skal du være opmærksom på, at du ikke kan forvente at blive på korttidsopholdet, mens du venter på en plejebolig. 
I den situation må du vente på en plejebolig i dit eget hjem, hvor du vil modtage den nødvendige hjælp i ventetiden. 
Du kan forkorte ventetiden i dit hjem markant, hvis du vælger at søge en plejebolig via den generelle venteliste.

Kan jeg få en plejebolig i en anden kommune?

Hvis du ønsker en plejebolig i en anden kommune, skal du først ansøge i Sønderborg Kommune. 
Hvis vi finder dig berettiget til en plejebolig, så sender vi din ansøgning videre til den ønskede kommune.
For at du kan få en plejebolig i den anden kommune, er det dog en forudsætning, at også den kommune vurderer, at du opfylder deres kriterier for en plejebolig.

Hvad er Klippekortsordningen?

Hvis du bor på plejecenter i Sønderborg Kommune kan du få ekstra hjælp, støtte og aktiviteter 30 minutter hver anden uge eller det, der svarer til 1 time pr. måned. Vi kalder det Klippekortsordningen.

Klippekortet er din tid, og du bestemmer selv, hvad din ekstra hjælp, støtte og aktiviteter skal anvendes til. Du kan også spare op og anvende tiden til aktiviteter, der tager længere tid.

Eksempler på aktiviteter med klippekortet kunne være:

 • Ledsagelse til læge, sygehus, tandlæge m.v.
 • Ledsagelse til indkøb af fx nyt tøj, briller og gaver
 • Besøg på kirkegård og gudstjenester
 • Biograftur, fisketur, cafetur, forlystelsespark og lignende
 • Skovtur, gåtur eller besøg på hjemegnen
 • Teater, foredrag, koncert, bibliotek, kunstudstilling og museer
 • Samtale, synge og højt- og avislæsning
 • Pyntning til højtider
 • Hjælp med at forberede til besøg af gæster og familie
 • Gøre klar til fest, rulle hår op, ekstra bad og velvære
 • Ekstra rengøring i din egen bolig, sortering af tøj
Hvilke ydelser kan jeg få på et plejehjem?

Foruden husleje, kan du vælge en række ydelser:

Ydelse: Pris pr. måned (2022 priser):
Fuldkost 3.888 kr.
Vask af personlig beklædning og linned
(kan også afregnes efter forbrug)
71 kr.
Toilet- og rengøringsartikler 168 kr.
Fællesudgifter (underholdning, blomster etc.) 104 kr.

Betaling for ydelserne bliver fratrukket pensionen af Udbetaling Danmark.

Hvor kan jeg se sagsbehandlingstider og kvalitetsstandarder?

Se sagsbehandlingstider her.

Se alle kvalitetsstandarder her.

Stemningsbillede