logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Sundhed og trivsel i boligområderne

Netværkssekretariatet for "Sundhed og trivsel i boligområderne"
Opdateret 26.09.2020

Netværkssekretariatet koordinerer og sætter ind i forhold til et pilot-projektsamarbejde mellem Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening, støttet af midler fra Landsbyggefonden. Igennem den boligsociale helhedsplan ”Sundhed og trivsel i boligområderne” arbejdes der på tværs af forvaltninger, sektorer, professionelle og frivillige. 

Ved sundhed og trivsel forstås rammerne for det gode liv med alt lige fra det aktive medborgerskab, kulturelle oplevelser, samspillet med den øvrige by, sundhedsfremmende indsatser i fritiden, en beboerrådgiver i områderne osv.

Blok

Læs mere

Du kan også læse mere på projektets hjemmeside. Her finder du projektets mange undersøgelser og rapporter, ligesom du kan læse selve ansøgningen til Landsbyggefonden: Helhedsplanen ”Tættere på” www.mitboligomraade.dk