logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne

Har du en varigt nedsat funktionsevne og er mellem 18 og 65 år, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag som følge af dit handicap.

Selvbetjening

Merudgifter til voksne

Har du varig nedsat funktionsevne og er du mellem 18 og folkepensionsalderen, kan du søge om tilskud til de merudgifter du har i din dagligdag, som følge af dit handicap.

Du skal søge kommunen om tilskud til dækning af dine merudgifter.

Opdateret 17.12.2019

Gå til:

Hvem kan søge om tilskud til merudgifter?

Du kan få dækket merudgifter, som følge af et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis du er mellem 18 og folkepensionsalderen.

Nedsat funktionsevne kan være alt fra gangbesvær og nedsat hørelse til hukommelses- og koncentrationsforstyrrelser. En nedsat funktionsevne kan have forskellige årsager og være en konsekvens af et handicap eller en kronisk sygdom såvel som af en traumatiseret fortid.

Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, som har gennemgribende konsekvenser i dagligdagen, og som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger for at opnå en tilnærmelsesvis normal tilværelse.

Hvem kan ikke søge om tilskud til merudgifter?

Personer, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., er ikke berettiget til ydelser.

Du kan ikke få dækket merudgifter, hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 - medmindre du har fået bevilget en hjælpeordning efter servicelovens § 96.

Lider du af cøliaki og har en stor udgift til diæt, er det ikke længere muligt at få merudgiftsydelse til dette, medmindre diæten er livsnødvendig.

Hvilke udgifter kan være nødvendige merudgifter?

Formålet med at dække nødvendige merudgifter for dig med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er at hjælpe dig og din familie.

Fælles for alle udgifterne er, at de skal være en følge af dit handicap. Det vil sige, at der er tale om ekstraudgifter, som dit handicap har påført dig.

  • Egenbetaling til medicin
  • Diætkost - hvis denne er livsvigtig
  • Slitage på tøj
  • Omsyning af tøj
  • Håndsrækninger til vinduespudsning, snerydning, havearbejde osv.
  • Transport i fritid og til og fra arbejde/uddannelse
  • Handicaprelaterede kurser
  • Indskud i lejebolig anvist af kommunen som følge af din funktionsnedsættelse - hvis du har fået afslag på indskudslån ved "økonomisk sikring"
  • Udgifter til større bolig

Derimod gives ikke tilskud til erhvervelse af "ting", som kan hjælpe dig i dagligdagen.

Hvilket beløb kan jeg få i tilskud?

Vi udmåler din merudgiftsydelse ud fra de merudgifter du har som følge af din funktionsnedsættelse.

Du skal sandsynliggøre nødvendige merudgifter på minimum 534 kr. pr. måned eller minimum 6.408 kr. årligt (2017).

Hvis du opfylder betingelserne, fastsættes tilskuddet ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter. Tilskuddet er skattefrit.

Hvor længe kan jeg få støtte til merudgifter?

Du får udbetalt beløbet som en løbende ydelse.

I visse tilfælde kan der også ydes et éngangstilskud, når en given udgift ikke forekommer hvert år – for eksempel udgift til en ferierejse (inden for Danmark).

Du kan derimod ikke søge en éngangsudgift dækket, hvis du ikke er berettiget til en løbende ydelse.

Hvornår stopper udbetalingerne?

Kommunen kan sætte en dato for, hvornår beløbet skal genvurderes og eventuelt justeres op eller ned, men ikke en slutdato for udbetaling af beløbet, så længe du opfylder betingelserne.

Du har pligt til at gøre opmærksom på ændringer i den ene eller den anden retning.

Hvis du ikke længere opfylder betingelserne, stopper udbetalingen, og du modtager ikke tilskuddet måneden efter opfølgningsmødet.

Hvad sker der når jeg bliver folkepensionist?

Du kan ikke få støtte til merudgifter, når du bliver folkepensionist. I stedet kan du søge om tillæg til pensionen.

Hvordan søger jeg om tilskud til merudgifter?

Du skal søge kommunen om tilskud til dækning af dine merudgifter. Det kan både være de løbende udgifter og enkeltudgifter.

Du skal dokumentere din funktionsnedsættelse, og hvordan den medfører ekstraudgifter for dig. Som hovedregel skal du søge først.

Du kan finde ansøgningsskemaet til merudgifter for voksne ovenfor i selvbetjeningsboksen.

Stemningsbillede