logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forurenet jord

Se kort over jordforurening. Husk, at flytning af jord skal anmeldes til kommunen.

Selvbetjening

Flytning af forurenet jord skal anmeldes

Anmeldelser i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen efter § 8

Anmelder du forurenet jord eller jord fra offentlige veje, områdeklassificerede områder eller arealer, som er kortlagt på V1 eller V2 niveau efter jordforureningsloven er der brugerbetaling for anmeldelsen:

Takstblad for Jordflytningsanmeldelser

Takst

Anmeldelser uden analysekrav

187,50 kr.

Jord fra områdeklassificerede arealer vedlagt analyseresultater

375,00 kr.

Jord til kartering hos godkendt jordmodtageranlæg

375,00 kr.

Jord fra forurenede grunde vedlagt analyser eller jordhåndteringsplan.

1.875,00 kr.

Rykker om ekstra oplysninger

375,00 kr.

Rykker for data til lukning af sager

375,00 kr.

Samlet anmeldelse efter § 8

750,00 kr./t

Sagsbehandling i specielle sager efter medgået tid

750,00 kr./t

Hvis en privat grundejer selv har opgravet jord i forbindelse med et byggeprojekt og indgået en aftale med et jordmodtageranlæg, kan jorden være husholdningsaffald og der vil ikke være gebyr. Kontakt Erhverv og Affald hvis du er i tvivl på 88 72 40 83.

Du kan anmelde håndtering af jorden fra dit anlægsprojekt i jordweb.dk, hvis jorden stammer fra ikke kortlagte arealer i henhold til reglerne om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald. Der er ikke brugerbetaling på disse anmeldelser.

Brug af jordweb.dk

Du skal logge dig på som ny anmelder, indtaste e-mail og vælge password. Derefter har du fri adgang til at anmelde jordflytninger. Sønderborg Kommune modtager derefter din anmeldelse via e-mail.

Når kommunen har godkendt anmeldelsen, sender Jordweb en e-mail til dig og til modtageanlægget, så de er orienteret om, at der er jord på vej.

Har du flere slags jord, skal du anmelde hvert parti for sig. Husk at vedlægge analyserapporter samt et kort, der viser hvor på grunden, du graver jorden op.

Opdateret 22.11.2021

På vores digitale kort kan du se, hvor der er forurenet jord i Sønderborg Kommune - det gælder områdeklassificering og kortlagte arealer.​

Skal jeg anmelde flytning af jord?

Når du bortskaffer eller flytter jord i forbindelse med fx byggeri, skal du anmelde det til Sønderborg Kommune, afdeling Erhverv og Affald.

Du kan anmelde online via www.jordweb.dk. En kopi af anmeldelsen skal følge med jorden under hele flytningen.

Må jeg bygge på en grund, som er forurenet?

Læs mere om jordforurening her

Er du i tvivl om du behøver at søge tilladelse, er du velkommen til at kontakte afdeling Erhverv og Affald.