logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Forurenet jord

Se kort over jordforurening. Husk, at flytning af jord skal anmeldes til kommunen.

Selvbetjening

Flytning af forurenet jord skal anmeldes

Du kan anmelde jordflytningen digitalt via hjemmesiden jordweb.dk. Du skal logge dig på som ny anmelder, indtaste e-mail og vælge password.... Læs mere

Opdateret 06.08.2019

På vores digitale kort kan du se, hvor der er forurenet jord i Sønderborg Kommune - det gælder områdeklassificering og kortlagte arealer.

Kortudsnit viser områdeklassificering

Virksomheder skal anmelde flytning af jord

Når du bortskaffer eller flytter jord i forbindelse med fx byggeri, skal du anmelde det til Sønderborg Kommune, afdeling Erhverv og Affald.

Du kan anmelde online via www.jordweb.dk eller via en blanket, som sendes til Erhverv og Affald. En kopi af anmeldelsen skal følge med jorden under hele flytningen.

Flytter du jorden til et godkendt anlæg, må du flytte jorden, så snart den er anmeldt. Er der tale om jord fra en grund, der er kortlagt som forurenet, så kontakt Erhverv og Affald.

Byggeri på en grund, der er kortlagt som forurenet

Hvis en boliggrund er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 og ligger i et område med drikkevandsinteresser (det gælder 50% af kommunes areal), så skal du søge kommunen om tilladelse til boligbyggeri eller anlægsarbejde. 

Tilladelsen hedder en § 8-tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven. 

Hvis du fx anlægger en ny indkørsel på en kortlagt grund, hvor der ingen drikkevandsinteresser er, så skal du IKKE søge om en § 8-tilladelse.

Er du i tvivl om du behøver at søge tilladelse, er du velkommen til at kontakte afdeling Erhverv og Affald.