logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Miljøtilsyn for virksomheder

Erhverv og Affald sikrer at reglerne på miljøområdet overholdes.
Opdateret 13.11.2019

Virksomheder får regelmæssigt besøg af afdelingen Erhverv og Affald.

Vi kommer minimum på tilsyn (basistilsyn):

Alle øvrige virksomheder får tilsyn efter behov, typisk ved naboklager eller tilsynskampagner.

Imellem basistilsynene kan virksomheden få et ekstra mindre tilsyn. Her udvælges de virksomheder med den størst potentielle betydning for miljøet ud fra følgende kriterier:

 • Systematik i miljøet
 • Evne til at efterleve regler
 • Placering i forhold til følsomme områder
 • Udledning af stoffer til miljøet
 • Håndtering af kemi og farlig affald

Tilsyn kan både være varslede (14 dage før) eller uvarslede.

Der er stor forskel på, hvad vi ser efter på de forskellige virksomheder.

Som regel gennemgår vi:

 • Affaldshåndtering (bl.a. opbevaring og bortskaffelse)
 • Udledning af stoffer med spildevandet
 • Udledning af stoffer til luften
 • Olietanke
 • Støjende maskiner og aktiviteter
 • Forurening af jorden
 • Belægninger

Har din virksomhed en miljøgodkendelse, spildevandstilladelse eller et påbud med vilkår, kontrollerer vi, at virksomheden overholder dem.

Få inspiration til hvordan du og din virksomhed kan blive CO₂ - neutral og samtidig spare penge.

Efter miljøtilsynet modtager virksomheden

 • Et tilsynsbrev med bemærkninger til miljøtilsynet – fx om der er forhold som skal forbedres
 • En tilsynsrapport med lister over relevante miljøforhold på virksomheden

Brugerbetaling

Virksomheden betaler for de timer, som sagsbehandleren bruger på tilsyn efter reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen

Timeprisen i 2019 er 328,62 kr.

I fakturaen medgår alle de timer, som tilsynsmedarbejderen bruger på forberedelse af miljøtilsynet, selve miljøtilsynet på virksomheden og det efterfølende arbejde på kontoret.

En faktura for miljøtilsyn ligger i de fleste tilfælde på et beløb mellem 2.500 kr. – 5.000 kr.

Fakturaerne for miljøtilsyn udsendes hvert år i november måned for de miljøtilsyn, der er gennemført i perioden 1. november i det foregående år til 31. oktober i indeværende år.

Tilsynsplan

Tilsynsberetning

Hvert år, skal Erhverv og Affald indberette de faktuelle oplysninger om forrige års tilsyns- og godkendelsesindsats til Miljøstyrelsen og offentliggøre denne på hjemmesiden.

Beretningen er udarbejdet for både Vand og Natur samt Erhverv og Affald.

Selvbetjening

Når du ansøger om en miljøgodkendelse

Større virksomheder og virksomheder, der kan forurene omgivelserne, skal jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder have en... Læs mere