logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Landzonetilladelse og dispensation efter søbeskyttelseslinjen til at etablere en sø og dæmning, matr. nr. 149 og 291b Broballe, Oksbøl.

Opdateret 24.07.2020

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere en sø og dæmning, matr. nr. 149 og 291b Broballe, Oksbøl.

Afgørelsen kan påklages, klagefristen er den 21. august 2020.