logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Social og sundhed

bange barn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb

Der er udarbejdet en beredskabsplan til brug ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Mand tager sig til hovedet

Det specialiserede socialområde for voksne

Når du som borger får støtte i socialpsykiatrien i Sønderborg Kommune, vil de indsatser du modtager ske ud fra en rehabiliterende tilgang.

Forsiden af politikken 2020-2023

Politik for det frivillige sociale og sundhedsfremmende område

Det frivillige sociale arbejde er en betegnelse for aktiviteter, som frivillige organisationer udfører inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Stemningsbillede

Rehabiliteringsstrategi

Byrådet har vedtaget en strategi for rehabilitering. Formålet er at sikre en fælles ramme for de rehabiliteringsforløb, der tilrettelægges i kommunen.Socialpolitik

Socialpolitikken 2021 – 2024 ”Fælles om et liv med muligheder” udspringer af Sønderborg Byråds vision med fokus på et godt liv. Visionen sætter borgernes ressourcer, potentialer og muligheder i centrum.

To mænd giver hinanden håndslag

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen er en beskrivelse af samarbejde og fordeling af ansvar/opgaver på sundhedsområdet mellem region og kommuner.

Forsiden af sundhedspolitikken 2019-2022

Sundhedspolitik

Sønderborg Kommunes aktuelle sundhedspolitik gælder for perioden 2019 til 2022.

Stemningsbilllede

Rammeaftale på det specialiserede socialområde

Kommunerne og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af det specialiserede socialområde i Region Syddanmark.

Billede af tandplejens faglige strategi

Tandplejens faglige strategi "Sunde tænder hele livet - et fælles ansvar"

Der er udarbejdet en faglige strategi for Tandplejen i Sønderborg Kommune. Du kan læse den her.

Foto af to små børn

Tidlig opsporing og tidlig indsats

Godkendt af Sundhedsudvalget den 13. marts 2018

Stemningsbillede

Værdighedspolitik

Her kan du læse om de værdier og fokusområder på ældreområdet, som værdighedspolitikken handler om.