logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vi følger op på trivslen

Sønderborg Kommune har stort fokus på trivslen. Udgangspunktet er, at medarbejdere der trives og er dedikerede til deres arbejde, er omdrejningspunktet for at vi arbejder professionelt og innovativt til gavn for borgerne.
Opdateret 18.03.2019

Hvert tredje år gennemfører vi en trivselsmåling for at få indsigt i medarbejdernes trivsel. Det er med til at sikre, at vi får en viden, som der efterfølgende kan handles på.

De lokale MED-udvalg beslutter på baggrund af trivselsmålingens resultater nogle indsatsområder, som der skal arbejdes med lokalt.

Et eksempel på et lokalt besluttet indsatsområde: Den anerkendende dialog med kollegaer, samarbejdspartnere og borgere i praksis.

Arbejdsmiljødag

Uge 43 er europæisk arbejdsmiljøuge, og det er det også i Sønderborg Kommune, hvor arbejdsmiljøet blev markeret med en arbejdsmiljødag, den 21. oktober 2014.

På dagen blev der uddelt 4 arbejdsmiljøpriser inden for følgende kategorier og til følgende arbejdspladser:

  • Arbejdsmiljø ulykker - Parkeringskontrollen
  • Psykisk arbejdsmiljø – Hjemmeplejen distrikt Nordals
  • Muskel-skelet påvirkninger – Sønderborg Bibliotek
  • Arbejdsmiljø som strategisk element - Bo og Værestedet Skrænten

Glade vindere af arbejdsmiljøprisen 2014
Glade vindere af en arbejdsmiljøpris 2013.