logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilladelse til kystbeskyttelse

11.12.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at kystsikre vejen Skeldebro ved Broager.

Sønderborg Kommune har givet tilladelse til projektet. Afgørelsen kan påklages indenfor en 4 ugers frist, således at evt. klager skal være modtaget senest den 8. januar 2020.

Forslag til lokalplan for et boligområde ved Borggård i Nybøl

05.12.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 4. december 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 5.2-5 for et boligområde ved Borggård i Nybøl. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at udlægge et nyt område til blandede boligtyper ved Borggård i Nybøl.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Landsplandirektiv 2019 for nye sommerhusområder i kystnærhedszonen er vedtaget

22.11.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har fået tildelt et nyt sommerhusområde ved Nordals Ferieresort. Området er cirka 9,8 hektar og kan rumme op til 60 sommerhuse. Samtidig skal Sønderborg Kommune tilbageføre et sommerhusområde på cirka 8,2 hektar ved Lavensby.

Baggrunden for dette er ”Landsplandirektiv 2019 for nye sommerhusområder i kystnærhedszonen”, der er udsendt af Erhvervsstyrelsen 18. september 2019. Forslaget til landsplandirektiv har været i høring i marts til maj 2019.

Landzonetilladelse til at grave en sø og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense to søer, matr. nr. 133 og 136 Notmark Ejerlav, Notmark

20.11.2019 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at grave en sø og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at oprense to søer, matr. nr. 133 og 136 Notmark Ejerlav, Notmark.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.