logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til parkeringsplads og adgangsvej

03.12.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et areal til en parkeringsplads, med tilhørende adgangsvej, i alt et areal på ca. 500 m2. Parkeringspladsen skal være til offentlig benyttelse. Parkeringspladsen bliver anlagt med en jordvold på den østlige side af parkeringspladsen på ca. 1 meters bredde og ½ meters højde. Arealet ligger på ejendommen matr.nr. 242 Oksbøl Ejerlav, Oksbøl, på adressen Havnbjergvej 21, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.
 

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Kedelcentralen i bygning L11, Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

22.11.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 22. november 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss A/S har søgt om etablering af en ny kedel i bygning L11.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 22. november 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 20. december 2019.

Aktindsigt

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Manganfosfateringsanlæg i bygning L4, Danfoss Power Solution ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

25.10.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 25. oktober 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss Power Solution ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss Power Solution ApS har søgt om etablering af et manganfosfateringsanlæg i bygning L4.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 25. oktober 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 22. november 2019.

Aktindsigt

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.