logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ejerstrategi

Ejerstrategien skal sikre en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskaberne til gavn for både selskaberne og borgerne i kommunen.
Opdateret 21.10.2019

Byrådet har godkendt en opdatering af Sønderborg Kommunes ejerstrategi den 13. december 2017.

Strategien omfatter følgende selskaber:

  • Sønderborg Forsyning Holding (A/S)
  • Sønderborg Havneselskab (A/S)
  • ProjectZero (Fond og A/S)
  • Sønderborg Vækstråd (Forening)
  • Nordals ferieresort (P/S)
  • Sønderborg Kraftvarmeværk (I/S)

Formålet med ejerstrategien er at sikre varetagelsen af Sønderborg Kommunes ejerinteresser i de selskaber, som kommunen er ejer eller medejer af, eller hvortil kommunen udpeger bestyrelsesmedlemmer. Det er kommunens ønske at sikre en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskaberne til gavn for både selskaberne og borgerne i kommunen.

Sønderborg Kommune ønsker, at selskaberne gennem deres aktiviteter og prioriteringer skal bidrage til at fremme de værdier, som kommunen arbejder for at udbrede i kommunen og i samfundet i øvrigt.

Et aktivt ejerskab og god selskabsledelse forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabernes ledelse, ejerne og bestyrelserne.

Selskaberne og Sønderborg Kommune er derfor gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden om forhold, der må antages at have interesse for den anden part. Fra begge parters side tilstræbes det at informere hinanden så tidligt som muligt ud fra et princip om ”ingen overraskelser”.

Ejerstrategien er blevet til efter ønske fra Byrådet i en proces, hvor kommunen og selskaberne har drøftet formål, vision og udkast.