logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sagsbehandlingstider for økonomiske ydelser

Her finder du information om, hvor lang sagsbehandlingstiden er i sager om kontanthjælp, sygedagpenge, boligindskudslån, personlige tillæg og delpension.
Opdateret 09.09.2021

Sagsbehandlingstid for kontanthjælp

Sagstype Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid
Ansøgning om kontanthjælp § 25 14 dage
Ansøgning om hjælp i særlige tilfælde, herunder enkeltydelser §§ 81-85 4 uger

Sagsbehandlingstid for sygedagpenge

Sagstype Lov om sygedagpenge Sagsbehandlingstid
Anmodning om dagpenge ved sygdom for lønmodtagere § 6 og § 38 14 dage
Anmodning om dagpenge for selvstændige § 41 og § 43 14 dage
 

 Sagsbehandlingstid for boligindskudslån

Sagstype Lov om individuel boligstøtte Sagsbehandlingstid
Ansøgning om lån til boligindskud § 54-71 1 uge

Sagsbehandlingstid for personligt tillæg

Sagstype Lov om personlige tillæg Sagsbehandlingstid
Ansøgning om bistands- og plejetillæg § 16 3 måneder
Ansøgning om helbredstillæg § 18 1 måned
 
Ansøgning om invaliditetsydelse § 21 3 måneder
Ansøgning om personligt tillæg § 1 1 måned

Sagsbehandlingstid for delpension

Sagstype Lov om delpension Sagsbehandlingstid
Ansøgning om delpension § 5 1 måned

 

Tager din sag længere tid, får du skriftlig besked fra kommunen.