logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Elev i kommunen

Her kan du læse om de muligheder, du har for at blive elev i Sønderborg Kommune.
Opdateret 15.10.2021

Sønderborg Kommune vil gerne være et attraktivt uddannelsessted. 

Det betyder, at:

 • vi har veluddannede og engagerede vejledere og uddannelsesansvarlige, som sikrer et højt fagligt niveau 

 • vi tilbyder et nøje planlagt uddannelsesforløb med mangeartede opgaver og udfordringer

 • vi forventer, at den enkelte tager ansvar for egen læring og udvikling 

 • vi har tværgående netværk for elever med henblik på deling af viden og erfaring.

I menuen til venstre kan du læse mere om de forskellige elevforløb i Sønderborg Kommune, og se hvem du skal kontakte, hvis du er interesseret i at blive elev i Sønderborg Kommune

Ernæringsassistent

I praktikperioden vil eleven blive oplært i centralkøkkenet, der producerer mad til plejehjemsbeboere, caféen og mad til Sønderborg Kommunes kursusafdelingen, samt i køkkenerne i boenhederne, der producerer dagskost til beboerne i den enkelte boenhed.

Uddannelsens varighed er 3 år.

For at eleverne kan komme i betragtning til en praktikplads, skal grundforløbet ”Mad til mennesker” være bestået.

Der ansættes elever 1. januar og 1. august.

Klik her og læs mere om uddannelsen på hjemmesiden UddannelsesGuiden (Linket åbner i et nyt vindue).

Kontakt
Tangshave Bo- og Aktivitetscenter

Ernæringsassistent 
Susanne Jørgensen
Tangshave 1
6430 Nordborg
Tlf. 27 90 01 51 (helst mellem kl. 12.00 og 14.00)

Kontorelev

Sønderborg Kommunes kontorelevuddannelse er en uddannelse med speciale i offentlig administration. Uddannelsen hører under Lov om erhvervsuddannelser. 

Kontorelevuddannelsens forløb

Kontorelevuddannelsen indeholder et grundforløb og et hovedforløb. 
Grundforløbet er et forløb på op til 2 år, som giver adgang til hovedforløbet. Grundforløbet er fx HG2, EUDG, EUX eller HHX.
Hovedforløbet er den 2-årige praktikperiode. Hovedforløbet er delt op i praktik- og skoleperioder. 

Praktikperioderne

Praktikperioderne foregår i administrationen i de forskellige forvaltninger, stabe og decentrale enheder, som geografisk er spredt i hele kommunen. Eleverne er typisk 12 måneder på hvert praktiksted – dvs. at man som elev har to forskellige praktiksteder i løbet af uddannelsen.  

Skoleperioderne

Skoleperioderne foregår i samarbejde med Business College Syd på Mommark Handelskostskole. Der er i alt 15 ugers skoleophold, hvoraf de én uge bruges til at skrive og forberede fagprøven.

Fagprøven

Eleven skal ved fagprøven vise, at målene for specialet er nået. Fagprøven skal derfor afspejle det, der er særligt for specialet offentlig administration. Sigtet med fagprøven er, at eleven skal kunne

 •    formulere idé og fastsætte mål,
 •    planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet og
 •    evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. 

Færdigheder, kompetencer og arbejdsmuligheder

Efter endt uddannelse vil du have færdigheder og kompetencer til at søge arbejde i både den offentlige og den private sektor. Vi kan ikke love fastansættelse af eleverne efter endt uddannelse – men vi forsøger så vidt muligt at fastholde den nyuddannede medarbejder. 

Videreuddannelse.

Ved ansættelse i Sønderborg Kommune vil medarbejdere i samarbejde med ledelsen aftale en uddannelsesplan om videre kompetenceudvikling fx kommunom. Uddannelsen giver flere muligheder - du kan læse videre fx bachelor i offentlig administration.. 

Sådan bliver du kontorelev i Sønderborg Kommune:

 • Du skal opfylde overgangskravene til kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration.
 • Dette kan ske via et grundforløb (HG2, EUDG, EUX eller HHX) fra en handelsskole, hvoraf det fremgår af grundforløbsbeviset, at du har adgang til kontoruddannelsen med specialet offentlig administration.
 • Har du en gymnasial baggrund (STX, HF eller HTX) skal denne suppleres med et EUD-forløb på en handelsskole.
 • Er du over 25 år, gælder samme overgangskrav. Dog kan der være tale om afkortning af antal specialefag samt uddannelsens varighed. Det vil fremgå af en realkompetencevurdering foretaget af en handelsskole.
 • Er du fyldt 25 år, og har du ikke nogen af ovenstående forløb, skal du kontakte en handelsskole med henblik på at få udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV) for at komme i betragtning.
 • Elevstillingerne bliver normalt slået op i årets første kvartal. Tiltrædelsesdatoen er altid 1. september - medmindre andet aftales.

Alle stillinger bliver slået op på Sønderborg Kommunes og Ofirs hjemmeside
Se mere på www.ofir.dk (linket åbner i et nyt vindue) 

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere oplysninger kan du kontakte de uddannelsesansvarlige:

Lisbeth Bager, tlf.: 8872 5853, mail: lbag@sonderborg.dk