logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 23.05.2022

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Nybølnorvej 24
6310 Broager

Afgørelse

Landzonetilladelse til overdækning af udendørs lager på Nybølnorvej 24, 6310 Broager

19.07.2022


Høring

Forslag til Planstrategi 2022 og idehøring til kommuneplan 2023

19.08.2022

Skolevænget 10
6400 Sønderborg

Afgørelse

Tilladelse til udskiftning af filtermasse og midlertidig etablering af UV-anlæg ved Nybøl Vandværk

18.07.2022

Lysabildgade 4 , C
6470 Sydals

Afgørelse

Ikke VVM-pligt af etablering af lysanlæg på eksisterende tennisbane på Lysabildgade 4c, Lysabild, 6470 Sydals

18.07.2022

Nørre Landevej 44
6470 Sydals

Afgørelse

Ikke VVM-pligt på 2,2 ha skovrejsning ved Nørre landevej 44 på Kegnæs

18.07.2022

Ahlmannsvej 4
6430 Nordborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at udstykke en ejendom

08.07.2022

Hestehave 20
6400 Sønderborg

Høring

Landzonetilladelse til at opføre 10 glampingtelte samt to toiletvogne og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18

13.07.2022

Skeldekobbel 31
6310 Broager

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

12.07.2022

Møllevænget 9
6310 Broager

Afgørelse

Landzonetilladelse til ridebane og roundpen på Møllevænget 9, 6320 Broager

08.07.2022

Augustenborg Landevej 11
6400 Sønderborg

Afgørelse

Tilladelse til vertikale jordvarmeboringer

06.07.2022

Sider