logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Kontorelev

Her kan du læse om kontorelevuddannelsen i Sønderborg Kommune, og se hvordan du kan blive elev hos os.
Opdateret 18.03.2019

Sønderborg Kommunes kontorelevuddannelse er en uddannelse med speciale i offentlig administration. Uddannelsen hører under Lov om erhvervsuddannelser. 

Kontorelevuddannelsens forløb

Kontorelevuddannelsen indeholder et grundforløb og et hovedforløb. 
Grundforløbet er et forløb på op til 2 år, som giver adgang til hovedforløbet. Grundforløbet er f.eks. HG2, EUDG eller EUX 
Hovedforløbet er den 2-årige praktikperiode. Hovedforløbet er delt op i praktik- og skoleperioder. 

Praktikperioderne

Praktikperioderne foregår i administrationen i de forskellige forvaltninger, stabe og decentrale enheder, som geografisk er spredt i hele kommunen. Eleverne er typisk 12 måneder på hvert praktiksted – dvs. at man som elev har 2 forskellige praktiksteder i løbet af uddannelsen. Rotationen planlægges så vidt muligt ud fra elevens ønsker. 

Skoleperioderne

Skoleperioderne foregår i samarbejde med Business College Syd på Mommark Handelskostskole. Der er i alt 15 ugers skoleophold, hvoraf de 1 uger bruges til at skrive og forberede fagprøven.

Fagprøven

Eleven skal ved fagprøven vise, at målene for specialet er nået. Fagprøven skal derfor afspejle det, der er særligt for specialet offentlig administration. Sigtet med fagprøven er, at eleven skal kunne

  •    formulere idé og fastsætte mål,
  •    planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde    på praktikstedet og
  •    evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. 

Færdigheder, kompetencer og arbejdsmuligheder

Efter endt uddannelse vil du have færdigheder og kompetencer til at søge arbejde i både den offentlige og den private sektor. Vi kan ikke love fastansættelse af eleverne efter endt uddannelse – men vi forsøger så vidt muligt at fastholde den nyuddannede medarbejder. 

Videreuddannelse til Kommunom

Hvis den nyuddannede medarbejder bliver ansat enten i et vikariat eller en fast stilling, tilbydes medarbejderen at læse videre til Kommunom. Uddannelsen giver selvfølgelig flere muligheder – evt. kan man læse videre til socialformidler eller den nye administrationsbachelor-uddannelse. 

Sådan bliver du kontorelev i Sønderborg Kommune:

  •     Du skal opfylde overgangskravene til kontoruddannelsen med Speciale i Offentlig Administration.
  •     Dette kan ske via et grundforløb (HG2, EUDG eller EUX) fra en handelsskole, hvoraf det fremgår af Grundforløbsbeviset, at du har adgang til kontoruddannelsen med specialet Offentlig administration
  •     Har du en gymnasial baggrund (STX, HF, HTX eller HHX) skal denne suppleres med et EUD-forløb. HHX skal gennemføre et 5-ugers grundforløb. STX, HTX og HF skal gennemføre 10 ugers grundforløb.
  •     Er du over 25 år gælder samme overgangskrav. Dog kan der være tale om afkortning af antal specialefag samt uddannelsens varighed. Det vil fremgå af en realkompetencevurdering foretaget af en handelsskole.
  •     Er du fyldt 25 år, og ikke har nogle af ovenstående forløb, skal du kontakte en handelsskole med henblik på at få udarbejdet en realkompetencevurdering (RKV) for at komme i betragtning.
  •     Elevstillingerne bliver normalt slået op i årets første kvartal. Tiltrædelsesdatoen er altid 1. september – med mindre andet aftales. 

Alle stillinger bliver slået op på Sønderborg Kommunes og Ofirs hjemmeside
Se mere på www.ofir.dk (linket åbner i et nyt vindue)