Afgørelse

Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype – Østkystvejen 50, 6440 Augustenborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommune har den 23.08.-2023 modtaget en anmeldelse om skift i dyretype på ejendommen Østkystvejen 50 fra:

 1499 slagtesvin 34-113 kg og 8117 smågrise 7,2-34 kg og 3 heste, i alt 105,1 DE til 1500 slagtesvin 34-113 kg og 7.888 smågrise.  Hesteholdet er uændret, i alt 103,6 DE efter bekendtgørelse 19. december 2006, BKG nr. 1695.

Sønderborg Kommune meddeler afgørelse om, at skift i dyretypen kan ske som anmeldt jf. § 15, stk. 8 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Tilladelsen gives på baggrund af de oplysninger der er givet i anmeldelsen.

 

[1] Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug – nr. 1261 af 29. november 2019

Klagefrist

Område

6440, Augustenborg

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00