logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Busser, kollektiv trafik og buskort

Information om buskørsel i kommunen, køreplaner, buskort til skoleelever, unge og studerende.
Opdateret 25.08.2020

Køreplaner

Har du forslag til ændringer til køreplanerne, er du velkommen til at indsende kommentarerne til Tina Aagaard Mørkeberg.

Som hovedregel vil der kun blive foretaget køreplanændringer én gang årligt. Dette sker om sommeren af hensyn til skolernes planlægning. I særlige tilfælde vil der i løbet af et køreplanår kunne laves nye køreplaner. Det vil fx kunne ske i forbindelse med skolelukninger, særlige trafikale forhold eller lignende.

Kriterier for kollektiv bustrafik i Sønderborg Kommune

Byrådet har vedtaget principper for hvorledes den kollektive bustrafik i Sønderborg Kommune planlægges. Principperne gælder for alle de ruter, som kører internt i kommunen (kommunegrænsen krydses ikke) og derfor ikke for ruterne 110, 112, 128 og 900X, der finansieres af Region Syddanmark. De overordnede kriterier er bl.a. følgende:

  1. Der tilbydes kollektiv trafik på hverdage i tidsrummet kl. 6-19 og lørdage kl. 8-15. Rute 223 samt bussen tilpasset færgen i Fynshav er undtaget fra disse tidsrum, og kører derfor også om aftenen samt på søn- og helligdage.
  2. Der tilbydes kollektiv trafik, hvor der er et kollektivt transportbehov. Der vil være særlig fokus på de uddannelsessøgende.
  3. Skolebusruterne tilrettelægges efter distriktsskolerne, hvortil kommunen har en befordringsforpligtigelse. Der tilbydes én indkørsel og maksimalt to/tre hjemkørsler afhængig af, om der er tale om en skole med overbygning. Der må være 60 minutters ventetid mellem skolens ringetid og bussens ankomst- eller afgangstid. Det tilstræbes maksimalt 15 minutter om morgenen og 30 minutter om eftermiddagen. Specielle transportønsker fra friskolerne vil kun imødekommes, såfremt dette kan ske uden væsentlige meromkostninger.
  4. Der tilbydes natbuskørsel hjem fra Sønderborg by nætterne efter fredage og lørdage.
  5. Gratis sommerbus på Nordals.
  6. Tilbud om Flextur.

Skolekortet - buskort til elever i 0. - 10. klasse

Elever i 0. – 10. klasse med folkeregisteradresse i Sønderborg Kommune, tilbydes gratis skolekort med mulighed for kørsel i alle busser i kommunen og på alle tidspunkter. Ønsker eleven et buskort, skal eleven rette henvendelse til skolesekretæren på den skole hvor eleven er indskrevet.

Har eleven som borger i Sønderborg Kommune valgt en skole i Aabenraa Kommune, skal bestilling af skolekortet bestilles ved skolen i Aabenraa. Kortet udstedes med gyldighed indenfor Sønderborg Kommune og der skal købes tillægskort, hvis der skal rejses indenfor Aabenraa Kommune

Elever med ophold på efterskole samt 10. klasse på EUC er ikke omfattet af tilbuddet.

Bortkommer et buskort, skal der ved eventuelle busrejser altid indløses billet i bussen, indtil erstatningskortet modtages. Et erstatningskort koster 150,- kroner. Bestilling af erstatningskort sker på skolen.

Sydtrafiks rejsebestemmelser er også gældende ved brugen af skolekort.

Ungdomskortet - buskort til unge og studerende

Unge og studerende kan bestille Ungdomskort på www.ungdomskort.dk. Kortet udstedes til tre grupper:

  • Unge 16 – 19 årige, der ikke er under uddannelse.
  • Elever på en ungdomsuddannelse.
  • Elever på en videregående uddannelse.

Betingelser og kortpriserne kan ses på hjemmesiden.

Ved spørgsmål kontakt Sydtrafik på tlf. 76 60 86 00.

Byrådet i Sønderborg Kommune har besluttet, at tilbagebetale den del af egenbetalingen som overstiger 50 kr. pr. måned ved køb af ”Ungdomskort til ungdomsuddannelse”. Tilbuddet gælder for elever bosiddende i kommunen og med en afstand på mindst 6 km mellem hjem og skole. Læs mere om tilbuddet i vejledning for ungdomskort.

Ved spørgsmål kontakt Tina Aagaard Mørkeberg på tamo@sonderborg.dk.

Flextur

Flextur er kollektiv trafik, hvor du bliver kørt i mindre vogne sammen med andre passagerer. Du bestemmer selv, hvor du skal hentes og sættes af.

Flextur kan bestilles telefonisk på tlf. 76 60 86 08 – tast 1, på Sydtrafiks flextrafik hjemmeside eller Flextrafik app, som kan hentes i Google Play og App Store. Fra 1. september 2019 gives der rabat på rejsen, hvis den bestilles online. Du kan se en oversigt over priserne her.

Flextur kan benyttes alle ugens dage i tidsrummet 06.00-24.00 i hele Sønderborg Kommune, dog ikke d. 24. og 31. december.

Kørsel internt i Sønderborg by kan fra den 15. januar 2020 kun benyttes af borgere, der er fyldt 67 år og visiteret til FlexSenior. Visitering til FlexSenior kan ske ved kontakt til Transportkontoret på tlf. 88 72 41 41.

Plustur

Plustur er flextrafik til kørsel mellem adresse og stoppested. En Plustur kan kun bestilles via rejseplanen.dk som en del af en samlet rejse (fx en Plustur fra Kværs til Gråsten Station for at forsætte rejsen derfra med tog). Læs mere om Plustur.

Omkørsel på grund af vejarbejde, vejrlig forhold eller andre midlertidige situationer

Når gravearbejde, arrangementer, optog eller lignende på de offentlige veje medfører at busserne ikke kan køre som planlagt, annonceres ændringerne på Sydtrafiks hjemmeside. Der vil i visse tilfælde også være annoncering på stoppestederne og i busserne, men som udgangspunkt er det Sydtrafiks hjemmeside og rejseplanen.dk, der skal benyttes, hvis man vil kontrollere om der køres som planlagt.

Det sker også at vejret er skyld i at buskørslen ikke kan udføres som planlagt. Dette er især i vinterhalvåret, hvor glatføre eller sne kan hindre busserne i at komme rundt. Også i de situationer vil der bliver informeret via trafikselskabets hjemmeside ligesom informationen også hvis muligt vil blive bragt via lokalradioen.

Anden kollektiv trafik