logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kommunikation og hjælpemidler

Som borger i Sønderborg Kommune kan du få hjælp til problemer med høre, se og tale fra Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK).
Opdateret 06.02.2020

Center for Hjælpemidler og Kommunikation (CHK Sønderborg) er et specialeteam som håndterer opgaver omkring kommunikationsudfordringer i forhold til borgere med tale-, høre- og synsproblemer.

CHK er organiseret som en del af Hjælpemiddelafdelingen i Myndighed, Job og Velfærd, Sønderborg Kommune.

Hvem kan få hjælp af CHK?

Målgruppen er primært unge og voksne, der ikke kan kommunikere på sædvanlig vis, og som har behov for specialundervisning og specialrådgivning samt eventuelle særlige kommunikationshjælpemidler. Målgruppen omfatter også borgere under uddannelse og i erhverv.

Børn og unge under 18 år med tale-, høre- eller synsvanskeligheder kan få hjælp ved henvendelse til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Ydelserne tager udgangspunkt i en individuel vurdering af dine vanskeligheder samt dine ønsker og behov.

Ydelsen kan bestå af:

  • Udredning
  • Rådgivning og vejledning
  • Undervisning
  • Afprøvning af hjælpemidler
  • Opfølgning og evaluering

Et forløb kan indeholde flere af ovenstående elementer. 

Forløbet er altid individuelt tilrettelagt i tæt samarbejde med dig og evt. pårørende og andre relevante fagpersoner.

Personalet yder generel vejledning i telefontiden.

Henvendelse

Der er fri henvendelse til personalet ved CHK Sønderborg. Du kan derfor altid ringe eller skrive til os, hvis du vil tale med en fagperson om tale-, høre eller synsproblemer. I nogle tilfælde vil du også opleve, at du bliver henvist af en speciallæge eller af sygehuset.

Pårørende og fagpersoner i kommunen, som har kontakt til borgere med tale-, høre eller synsvanskeligheder, kan få rådgivning og vejledning af CHK Sønderborgs personale. 

Lovgivning

Ydelserne leveres primært efter disse love og tilhørende bekendtgørelser og vejledninger:

I enkelte sager leveres også ydelser efter anden lovgivning.