logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ferie- og sammenpasning dagtilbud og SFO 2021

Her finder du en liste over ferie- og sammenpasningsdage i 2021.
Opdateret 11.10.2021

I forbindelse med skolernes ferie- og lukkedage og på dage, hvor der traditionelt er et lavt fremmøde, tilbydes sampasning i dagtilbud og SFO. Det betyder, at udpegede institutioner står for den samlede pasning for et område.

Det annonceres i god tid via dit barns institution både i hvilke tidsperioder og i hvilke institutioner, der etableres sampasning. I dagplejen tilbydes gæstepasning.

Sommerferien

Som udgangspunkt holder daginstitutionerne, dagplejen og SFO'erne sommerferielukket i ugerne 29 og 30.

Skolebestyrelsen for SFO'erne kan dog beslutte at udvide med en uge, mens dagtilbudsområdernes forældrebestyrelser kan beslutte op til 4 ugers lukning i løbet af året.

Dit barn skal senest tilmeldes feriepasning 6 uger inden feriestart.

Øvrige dage i 2021

  • Fredag den 14. maj - (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
  • Mandag d. 27. december
  • Tirsdag d. 28. december
  • Onsdag den 29. december
  • ​Torsdag den 30. december
  • Fredag d. 31. december

Der etableres sampasning i dagene mellem jul og nytår, dog ikke 24. december 2021.