logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Hjælpemidler og boligændringer

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varigt nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.
Opdateret 21.08.2018

Selvbetjening

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Her finder du ansøgningsskemaer til hjælpemidler og tilskud til boligændringer, hjælp til svagsynsoptik og medicinske filterglas, kontinenshjælpemidler, kompressionsstrømper, kropsbårne hjælpemidler, diabetesmaterialer (fx. teststrimler), tilskud til arm- og benproteser, tilskud til IKT hjælpemidler, støtte til køb af bil og hjælp til høretekniske hjælpemidler.

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendig boligindretning.

Du kan søge om tilskud ved at bruge selvbetjeningsløsningerne ovenfor.

Her kan du læse guide til ansøgning om kropsbårne hjælpemidler.

Du kan læse meget mere om hjælpemidler her.

Her kan du se sagsbehandlingstiderne.

Hjælpemidler eller boligændringer kan måske aflaste dig eller dit barn, hvis en af jer har en varig funktionsnedsættelse. Du skal forklare, hvordan hjælpemidlet, forbrugsgodet eller boligændringen kan kompensere for din eller dit barns nedsatte funktionsevne. Du skal forklare - evt. dokumentere, at du har et varigt handicap eller en varig sygdom, og kommunen skal have aktuelle oplysninger fra sygehuset eller din læge.

Kvinde på rollator

Hvis du søger om et hjælpemiddel, og kommunen bevilger det, kan du enten låne det gratis, eller du kan få tilskud til selv at købe det. Det kan fx være en kørestol, en rollator eller et forhøjet toiletsæde. Det kan også være kropsbårne hjælpemidler, som en paryk, en protese, et støttekorset, diabetiker- og stomihjælpemidler m.m. Visse hjælpemidler er til låns og skal returneres til kommunen, når de ikke længere bruges.

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv

Ønsker du at søge om tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder eller særlige boligindretninger, skal du søge hos kommunen. 

Du må forvente et vist slid i dit hjem, når du bruger hjælpemidler. Er du fx permanent kørestolsbruger kan du opleve, at du kører på dørkarme, skabshjørner m.m. og skrammer malingen af. Du vil ikke kunne få dækket udgifter til reparation og vedligeholdelse af boligen som følge af brug af hjælpemidler.

Kontakt til hjælpemiddelafdelingen, klik her.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.