logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Plejefamilie

Vil du gøre en forskel for et barn eller en ung og har du hjerterum og overskud? Så bliv plejefamilie.
Opdateret 06.07.2022

Sønderborg Kommune har brug for nye plejefamilier.

Som plejefamilie kan I gøre en forskel for et barn, der har det svært og ikke længere kan bo hjemme. Mange plejefamilier og plejebørn får en relation for livet, fordi indsatsen bliver et positivt vendepunkt i barnets udvikling og trivsel.

Der er 3 måder at være plejefamilie på:

 • Døgnpleje, hvor barnet bor ved jer og er en del af jeres almindelige hverdag
 • Aflastning, hvor I giver barnet og forældrene et pusterum i eksempelvis weekender og ferier
 • Netværk, hvor I bliver plejefamilie for et barn i jeres private netværk. Der skal være bevilliget anbringelse via kommunen.

Hør mere om arbejdet som plejefamilieSelvbetjeningslink knap

Du kan også ringe til os på 27 90 68 27, 24 59 30 06 eller 27 90 52 81.

Er der nogle overvejelser, vi skal gøre os, før vi søger om at blive plejefamilie?

Inden I søger om at blive plejefamilie, er det derfor vigtigt, at I gør jer nogle tanker om følgende: 

 • indsatsen for plejebarnet er en fælles opgave for hele familien
 • egne børns reaktioner
 • hvilke kompetencer og kvalifikationer har I til en eventuel plejeopgave?
 • samarbejdet med kommunen – at blive en ’offentlig’ familie
 • samarbejdet med plejebarnets biologiske familie
 • de økonomiske forhold
Hvilke krav er der til os, hvis vi vil være plejefamilie?

Det er meget forskelligt, hvad plejeopgaven for det enkelte barn indebærer. Plejebørn har ligesom alle andre børn brug for nærvær, omsorg og en hverdag ligesom alle andre. Derudover kan nogle plejebørn have vanskeligheder, der kræver et behandlingsforløb. I skal som plejefamilie desuden støtte op om barnets kontakt og samvær med sin biologiske familie.

Man skal godkendes af familieplejekonsulenterne i Sønderborg Kommune for at blive plejefamilie. Derudover skal man deltage i tre forløb:

 • Grundkursus
  Grundkurset skal være gennemført, før I må modtage et barn. Hvis I er to plejeforældre, skal I begge deltage i kurset. Her får I blandt andet indsigt i omsorg og opdragelse af barnet, relationen i egen og plejebarnets familie og samarbejdet med fagpersonerne omkring barnet. Det er Socialtilsyn Syd i Ringe, der står for grundkurset.
 • Efteruddannelse
  Som plejefamilie skal I deltage i to årlige efteruddannelsesdage. Plejefamilier modtager invitation til efteruddannelsesdage direkte fra familieplejekonsulenterne.
 • Supervision
  Supervision er en uddannende proces, der som udgangspunkt foregår hjemme hos jer eller alternativt hos familieplejekonsulenten. For plejefamilier foregår supervision hver 3. måned eller efter behov, mens det for aflastningsfamilier er 1-2 gange årligt. Udover supervisionen kan I også modtage råd og vejledning samt egentlig undervisning med afsæt i netop jeres behov.
  Man kan også deltage frivilligt i gruppesupervision, hvor man typisk mødes en gang hver måned sammen med den ansvarlige familieplejekonsulent samt en familiebehandler fra Familiecenteret.

Som pleje- og aflastningsfamilie har man tavshedspligt med alt, hvad man erfarer om plejebarnets situation. Barnets skole/institution, læge og myndigheder skal naturligvis have de nødvendige informationer til støtte for barnet. Tavshedspligten ophører ikke, selv om plejeforholdet ophører.

Hvordan matches plejebarn og plejefamilie?

At finde det rette match mellem plejebarn og plejefamilie er en kompleks opgave, som kræver grundighed. Derfor har vi i Sønderborg Kommune et familieplejeteam, hvis primære opgave er at arbejde med netop det rette match. I en match-proces vil vi kontakte jer og aftale et besøg for en dybere samtale omkring opgaven, indhold og omfang.

Får man løn som plejefamilie?
Som plejefamilie bliver den ene af jer ansat på kontrakt. Kontrakten er jeres ansættelsesbevis.
Lønnen bliver udbetalt til den, der står på kontrakten. Løn til plejefamilier hedder honorering og er en skattepligtig indkomst.
Døgnplejefamilier honoreres efter gennemsnitsmodellen og aflastningsfamilier efter vederlag. 
 
Får man dækket sine udgifter i forbindelse med arbejdet som plejefamilie?

Udover vederlaget får I udbetalt et skattefrit beløb, som skal dække udgifterne til kost og logi samt de almindelige daglige udgifter, der er forbundet med plejebarnets ophold hos jer.
Hvis I er fuldtidsplejefamilie, skal I stille værelse, seng og opbevaring til rådighed for barnet. Hvis barnet har brug for særligt udstyr, kan I søge om at få dækket udgiften hos barnets socialrådgiver.
Hvis I er aflastningsfamilie, skal de biologiske forældre/forældremyndighedsindehaverne levere det nødvendige – fx bleer og tøj.