logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

SFO og klub

Der er SFO for 0.-2. klasse på alle kommunens skoler - og klub for 3.-6. klasse på langt de fleste skoler. Oplysninger om ferie- og lukkedagsinstitutioner - se nederst.
Opdateret 27.04.2020

Selvbetjening

Skoleindskrivning skal gøres online

Hvis du er forældre til et barn, der fylder 6 år i 2021, skal dit barn skrives op til skole i januar måned. Dette gælder for alle børn, uanset om de skal gå i kommunal folkeskole, fri- og privatskole eller, hvis du ansøger om at udsætte skolestarten til næste år. Du vil modtage brev i e-boks, hvorefter du skal skrive dit barn ind digitalt i perioden 15. januar – 31. januar 2021.

Du skal bruge din NemID, når du skal indskrive dit barn.

SFO for børn i 0.-2. klasse

Går dit barn i 0.-2. klasse kan du få dit barn passet på skolens SFO før og efter skoletid.

Overgang fra børnehave til SFO sker den 1. maj, hvor barnet skal starte i 0.klasse i august.

Overgang fra SFO til klub sker den 1. august, hvor barnet skal starte i 3. klasse i august - med klubstart på den første skoledag efter sommerferien. 

Skriv dit barn op til SFO via den digitale pladsanvisning - du finder selvbetjeningslink øverst på siden.

Når dit barn er indmeldt i SFO er det automatisk meldt ud af børnehaven. 

Priser for SFO

Klik her for at komme til side med takster (åbner nyt vindue)

Du kan få søskenderabat i SFO og du kan søge om fripladstilskud efter de gældende regler.

SFO-klubtilbud for 3. - 6. klasse 

Børn, som går i 3.- 6. klasse kan optages i SFO-klub. Klubben har åbent på skoledage og der findes stort set klub på alle skoler.

Klubben holder lukket i juli måned. Der kan ikke tilkøbes feriepasning i juli måned.

Læs mere om klubtilbud om klubtilbuddet generelt i "Oversigt over klubtilbuddet" nederst på siden - og på skolens hjemmeside. Se en liste over Folkeskoler i Sønderborg her.

Priser for klub

Klik her for at komme til side med takster (åbner nyt vindue)

Betalingen opkræves månedsvis forud og kan eventuelt reduceres efter reglerne om fripladstilskud.

Du kan ikke få søskenderabat til klubtilbud. 

Har I kun brug for pasning i morgentimerne, så kan barnet alene tilmeldes morgenpasning på klubbens åbningsdage. 

Skriv dit barn op til SFO og klub via den digitale pladsanvisning - du finder link øverst her på siden

Udmeldelse skal ske samme sted - til den 1. eller den 15. i en måned.

Ferie-sfo - se her