logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Solceller og solfangere

Få hjælp til at finde ud af, om det kræver byggetilladelse eller andre tilladelser for at kunne opsætte solceller eller solfangere på din ejendom.

Selvbetjening

Når du ansøger om at etablere solceller eller solfangere

Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Adresse
 • Anlæggets størrelse i m²
 • Anlæggets effekt
 • En begrundelse for placeringen
 • Tegning over placering af anlægget samt angivelse af højde

I nogle tilfælde vil du kunne opsætte solcelle- og solfangeranlæg helt uden tilladelse. I andre tilfælde vil det kræve en byggetilladelse, landzonetilladelse, dispensation fra lokalplan, VVM eller en vurdering af om andre regler er overholdt.

Opdateret 06.12.2020

I nogle tilfælde vil du kunne opsætte solcelle- og solfangeranlæg helt uden tilladelse. I andre tilfælde kræver det en byggetilladelse, landzonetilladelse, dispensation fra lokalplan, VVM eller en vurdering af om andre regler er overholdt.

Du skal sikre dig, at anlægget er i overensstemmelse med det gældende bygningsreglement, lokalplaner, tinglyste deklarationer eller andre registreringer på eller omkring ejendommen.

Hvis du følger anvisningen på denne side, vil du i nogle tilfælde kunne betjene dig selv uden at skulle igennem kommunens sagsbehandling. Nedenstående vejledning gælder både for solceller, der producerer el, og solfangere, der producerer varmt vand.Indhold på siden.

Solceller monteret på stativ - fritstående og på tag

Hvis du placerer dine solceller eller solfangere på stativ, enten fritstående eller på taget, kræver det altid kommunens tilladelse. Hvis placeringen ligger i landzone kræver det en landzonetilladelse. Hvis den ligger i byzone, vil det muligvis kræve en byggetilladelse.

Der kan også være beskyttelseslinjer, som hindrer solceller på terræn, for eksempel en skovbyggelinje. Derfor er det vigtigt, at du sender en ansøgning til kommunen, så vi kan afgøre, om der kan gives tilladelse.

solceller_hjemmeside_stativ.jpg

Solceller på erhversbygninger og etageejendomme

Hvis du placerer dine solceller eller solfangere på erhvervsbygninger, landbrugsbygninger eller etageejendomme, kræver det altid kommunens sagsbehandling.

Solceller placeret direkte på tagfladen

Solceller eller solfangere direkte på tagfladen kræver ikke byggetilladelse, med mindre det drejer sig om en erhvervsbygning eller etageejendom. Det kan være, at sagen kræver dispensation eller tilladelse fra andre regler. Derfor er det vigtigt at undersøge, om din ejendom er omfattet af en lokalplan, er bevaringsværdig eller omfattet af en arealfredning eller en beskyttelseslinje.

Har du brug for tilladelse eller dispensation? Søg på din adresse via vores digitale kort.

Sådan bruger du kortet

 1. Klik på ”Søg”, vælg ”Find adresse” og indtast din adresse.
 2. Nu vælger du ”i” øverst og trykker på din ejendom, hvorefter der vises en oversigt over, hvad er gældende for din ejendom. 

Resultatet af søgningen

Hvis et af følgende emner berører din bygning, skal du søge om tilladelse eller dispensation.

 • Fredet eller bevaringsværdige bygninger

 • Lokalplan eller byplanvedtægt

 • Fredet arealer eller beskyttelseslinjer

 • Kirkelandskab

Hvis din ejendom ikke berøres af de viste korttemaer, har du ikke behov for en tilladelse fra kommunen. Husk dog at det er en forudsætning, at solcellerne placeres direkte på tagfladen, og der ikke er tale om en erhvervsbygning eller en etageejendom. Desuden skal du huske at indberette solcelleanlægget til BBR.

VVM praksis for solcelle- og solfangeranlæg

Når du søger om et solcelle- og solfangeranlæg til industrielt brug kræves en VVM anmeldelse.

Fredet eller bevaringsværdig bygning

solceller_signatur_bevaring.jpg

Hvis bygningen er fredet, kræver det en selvstændig tilladelse fra kulturstyrelsen, uanset om det også kræver andre tilladelser. Normalt vil det ikke være muligt at opsætte solceller på en fredet bygning. Du skal selv henvende dig til kulturstyrelsen, hvis du vil undersøge sagen nærmere. 

Hvis bygningen er registreret som bevaringsværdig, skal du henvende dig til Sønderborg Kommune, fordi der skal tages særlige hensyn for ikke at ødelægge bevaringsværdien.

På kortet vises en bevaringsværdi som et lille hus med et tal i. Tallet angiver bevaringsværdien.

Du kan også se om bygningen er bevaringsværdig på FBB – kulturstyrelsen.

Lokalplan eller byplanvedtægt

solceller_signatur_lokalplan.jpg

Hvis din ejendom er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, skal du henvende dig til kommunen.

En lokalplan eller byplanvedtægt kan indeholde bestemmelser, der betyder, at du ikke må opsætte solceller eller solfangere.

Hvis det er tilfældet, skal du søge om en dispensation fra lokalplanen. Ved ukomplicerede sager forsøger vi give dig svar inden for 2 uger.

Fredet areal eller beskyttelseslinjer

solceller_signatur_beskyttelse.jpg

Arealfredninger eller beskyttelseslinjer kan forhindre opsætning af solceller eller solfangere. Det vil kræve en konkret ansøgning, før vi kan afgøre, om solceller kan tillades.

Du skal være opmærksom på følgende beskyttelseslinjer: Strandbeskyttelseslinje, fortidsmindebeskyttelseslinje, søbeskyttelseslinje, åbeskyttelseslinje og arealfredninger. Hvis du ønsker at etablere solceller inden for et af de nævnte områder, skal du først ansøge kommunen.

Læs mere om beskyttelseslinjerne.

Kirkelandskab

solceller_signatur_kirke.jpg

Det kræver tilladelse fra Haderslev Stift at opsætte solceller inden for et område, der er kirkelandskab. Det gælder uanset om det er solceller på terræn eller på tag. Du har selv pligt til at indhente tilladelse hos Haderslev Stift. Send eventuelt en forespørgsel via mail til Haderslev stift.

Hvis solcelleanlægget kræver en tilladelse eller dispensation fra kommunen, tilbyder vi at sende sagen til stiftet.

Hvad skal du sende til os?

Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

 • Adresse
 • Anlæggets størrelse i m²
 • Anlæggets effekt
 • En begrundelse for placeringen
 • Tegning over placering af anlægget samt angivelse af højde

Ved hjælp af kommunens kort kan du indtegne, hvor du vil placere solcelleanlægget. Find din adresse som beskrevet ovenfor. Tryk på blyant-ikonet i den øverste blå bjælke. Indtegn området og afslut med et dobbeltklik med musen. Du kan nu lave et print i pdf. Det gøres ved at klikke på fanebladet ’Udskriv’ over den blå bjælke. Klik på knappen ’Udpeg plotområde’ og vælg kortudsnittet, så dannes en pdf-fil, som kan sendes til kommunen på en mail eller printes ud.

Send gerne din ansøgning på en mail til byg@sonderborg.dk. Ellers sendes den til Sønderborg Kommune, Byg, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Det åbne land

Hvis du placerer solceller på stativ i landzone skal du søge en landzonetilladelse. Solceller placeret på taget, så de følger taghældningen, kræver ikke landzonetilladelse. Din ansøgning skal indeholde de ovenstående oplysninger. Du kan læse mere om landzonetilladelse her.

Registrering i BBR

Når du har opsat anlægget, skal det registreres i BBR. Det kan ske ved henvendelse til afdeling Byg, enten via post eller på email: bbr@sonderborg.dk. Du skal oplyse om fabrikat eller type, anlæggets størrelse og effekt samt ibrugtagen. Læs nærmere herom på bygs sider omkring BBR eller kontakt afdeling Byg på telefon 88 72 40 82.

Information fra Sikkerhedsstyrelsen

I løbet af de seneste to år er antallet af solcelleanlæg i Danmark blevet mangedoblet, så der i dag er mere end 83.000 solcelleanlæg i drift. Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, så ejere af solcelleanlæg kan tjekke, at deres solcelleinstallation ikke har fejl.

Vejledningen er bygget op som 12 spørgsmål.

ZeroBolig

Ønsker du en energirigtig bolig, kan du finde mere information på Projekt Zero's hjemmeside hvor der er fokus på energibesparelser i boligen med:

 • Tilbud om gratis energivejledning
 • ZEROmap – læs hvad andre har gjort
 • Gode råd og inspiration til energirenovering