Charlotte Riis Engelbrecht

Socialdemokratiet
Årgang
1969
Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
321
Medlemskaber og bestyrelsesposter Årligt vederlag i kr.
Medlem af Byrådet 104.052,51
Næstformand for Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter 62.843,88
Medlem af Natur-, Klima- og Miljøudvalget 27.833,04
Medlem af Social,- Senior og Handicapudvalget 27.833,04
Stedfortræder i Børn og Ungeudvalget -
Suppleant i Naturparkråd Nordals -