Christel Leiendecker

Slesvigsk Parti
Årgang
1964

Medlem af følgende udvalg:

Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
138
Medlemskaber og bestyrelsesposter Årligt vederlag i kr.
Medlem af Byrådet 104.052,51
Formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab 188.531,52
Medlem af Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst 27.833,04
Medlem af bestyrelsen for Museum Sønderjylland 10.000,00
Medlem af Region Sønderjylland-Schleswig - Kulturudvalget -
Suppleant i Region Sønderjylland-Schleswig -
Delegeret i Kommunernes Landsforening -