Elitepuljen

Hvis I er en forening med elitesport, kan I søge Elitepuljen.

Elitepuljen er til godkendte folkeoplysende foreninger med adresse i Sønderborg Kommune, som arbejder målrettet mod at præstere på et højt niveau.

Hvilke foreninger kan få midler fra Elitepuljen?

Der ydes tilskud til:

 • godkendte folkeoplysende foreninger, som har fastsatte visioner og mål for målrettede elitetiltag
 • foreninger, hvor visioner og mål er fastsat enten målrettet mod enkelte idrætsudøvere, hold eller aktiviteter
 • foreninger, som kan dokumentere, at de har de nødvendige ressourcer til gennemførelse af visionen samt målene for elitetiltagene
 • foreninger, som kan redegøre for, hvorledes de nødvendige ressourcer realiseres, således at visionen samt målene for elitetiltagene kan realiseres
 • foreninger, som kan dokumentere via regnskab samt budget for de kommende år, at de har tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at finansiere elitetiltagene nu og fremover

Ansøgende idrætsforeninger skal som udgangspunkt være medlem af Dansk Idrætsforbund og overholde alle internationale dopingregler.

Sønderborg Kommune støtter ikke professionelle aktiviteter organiseret i private virksomheder.

Hvilke tiltag kan modtage midler fra Elitepuljen?

Der kan bl.a. søges om følgende tilskud til amatørtalenters udvikling:

 • træningslejre og internationale konkurrencer
 • aflønning af trænere/konsulenter
 • kompetenceudvikling af ledere, trænere og aktive
 • rejseudgifter
 • personlige rekvisitter og udstyr
 • ernæringsvejledning

Der ydes ikke kommunal støtte til aktiviteter og projekter, der ligger indenfor foreningens almindelige aktiviteter, men alene til eliterelaterede aktiviteter som foreningen, eller den/de enkelte ikke selv vil kunne iværksætte.

Der ydes ikke tilskud til forplejning.

Hvad skal en ansøgning til Elitepuljen indeholde?

Ansøgningen skal som min. indeholde følgende oplysninger:

 • Hvad der konkret søges midler til.
 • Målsætninger for elitetiltag i foreningen samt for det der søges om midler til.
 • Hvilke ressourcer foreningen råder over eller hvorledes de påregner at realisere ressourcerne.
 • Beskrive indsatsen i relation til ansøgningen.
 • Beskrive hvor højt det nuværende resultatniveau er.
 • Forventninger til det fremtidige resultatniveau
 • Budget og sidst afsluttede regnskab skal vedlægges.
Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ansøgningsfristen er 1. september.

Hvilke forpligtelser har man, hvis man får midler fra Elitepuljen?

Foreningen forpligter sig til at efterleve de mål, som der modtages tilskud til. Der skal fremsendes en redegørelse for, hvorledes målene er efterlevet. Tilskud kan alene anvendes til det ansøgte og bevilgede formål. Der skal derfor indsendes et tilbagemeldingsskema samt kopier af eventuelle relevante bilag.

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400  Sønderborg