logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ellestokken, Havnbjerg, Nordborg

Sønderborg Kommune sælger et unikt areal til seniorboliger - Ellestokken i Havnbjerg, 6430 Nordborg. Arealet er på 1.121 m2 og udlagt til bebyggelse i form af tæt-lav seniorboliger.
Opdateret 15.03.2021

Ellestokken infografik med salgspunkter

Oplev det perfekte sted til dit næste byggeprojekt: Ellestokken i Havnbjerg, 6430 Nordborg på 1.121 m² til tæt-lav seniorboliger.

Tæt-lav boligerne kan ifølge lokalplanen være fritliggende huse på små grunde eller række- og klyngehuse med fællesareal. Så her kan du opføre lækre seniorboliger på et skønt område i Havnbjerg. Her er hverken langt til Oksbøl Skov og de åbne marker eller indkøbsmulighederne i Havnbjerg centeret.

Se grunden på vores interaktive kort

 

 

Vigtig information

 • Matriklen er i øjeblikket et græsareal, som er bortforpagtet. Aftalen udløber den 31.08.2022 og kan opsiges med 1 måneds varsel.
 • Der er tilslutningspligt til fjernvarme i området.
 • Arealet er ikke byggemodnet, det er købers ansvar at byggemodne området.
 • Matriklen er noteret som en samlet fast ejendom. Køber skal selv iværksætte og betale for tinglysning af købet og de omkostninger, som der er forbundet med dette, samt eventuelle andre udgifter i forbindelse med købet.
 • Seniorbolig – tæt/lav boliger
 • Bebyggelsesprocent max 30%
 • Maksimal bygningshøjde max 6 meter
 • Arealet har i dag en grundskyldsværdi på kr. 163.300,- og køber gøres opmærksom på, at værdien kan ændres afhængig af købers udnyttelse af arealet.

Supplerende information

Der er ved indhentning af oplysninger i Ledningsejerregisteret fremkommet følgende ledninger i skel:

 • N1.
 • EL:CON.
 • Sønderborg Forsyning.

Der forefindes tinglyst servitut på arealet:

 • Dato/løbenummer: 08.04.2003-12602-45

Dok om forbud mod brug af pesticider og kunstgødning mv.

Med henblik på beskyttelse af grundvandet deklarerer undertegnede ejer af matr. nr.194, 208 og 583 Havnbjerg, at der ikke må ske anvendelse af sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt, plantesygdomme, uønsket plantevækst, insekter m.v. samt kunstgødning. Bestemmelse gælder for udendørs brug, og i det hele taget hvor der er risiko for nedsivning. Bestemmelse gælder for alle nuværende og fremtidige ejendomme inden for området, ligesom den gælder for fremtidige ejere.

Klik her for at reservere en byggegrund