logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Ellestokken, Havnbjerg, Nordborg

Sønderborg Kommune sælger et unikt areal til seniorboliger - Ellestokken i Havnbjerg, 6430 Nordborg. Arealet er på 1.121 m2 og udlagt til bebyggelse i form af tæt-lav seniorboliger.
Opdateret 02.12.2020

Ellestokken infografik med salgspunkter

Sønderborg Kommune sælger nu matr. nr. 208d, Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg til salg. Arealet er på 1.121 m² og er beliggende på Ellestokken i Havnbjerg, 6430 Nordborg.

Det oplagte sted til dit næste byggeprojekt

Ellestokken er udlagt til bebyggelse i form af tæt-lav seniorboliger. Tæt-lav boligerne kan ifølge lokalplanen være fritliggende huse på små grunde eller række- og klyngehuse med fællesareal. Så her kan du opføre lækre seniorboliger på et skønt område i Havnbjerg. Her er hverken langt til Oksbøl Skov og de åbne marker eller indkøbsmulighederne i Havnbjerg centeret.

Se grunden på vores interaktive kort

 

Vigtigt om arealet

Matriklen er i øjeblikket et græsareal som er bortforpagtet. Aftalen udløber den 31.08.2022 og kan opsiges med 1 måneders varsel.

Der er tilslutningspligt til fjernvarme i området.

Arealet er ikke byggemodnet, der er købers ansvar at byggemodne området.

Matriklen er noteret som en samlet fast ejendom. Køber skal selv iværksætte og betale for tinglysning af købet og de omkostninger, som der er forbundet med dette, samt eventuelle andre udgifter i forbindelse med købet.

Planmæssige forhold

  • Byzone.
  • Området er i kommuneplanramme 1.2.012.B udlagt til bolig.
  • Lokalplan 173 – Seniorboliger i Havnbjerg.

Lokalplan foreskriver:

  • Seniorbolig – tæt/lav boliger
  • Bebyggelsesprocent max 30%
  • Maksimal bygningshøjde max 6 meter

Link: Lokalplan nr. 173 - Seniorboliger i Havnbjerg

Skattemæssige forhold

Arealet har i dag en grundskyldsværdi på kr. 163.300,- og køber gøres opmærksom på, at værdien kan ændres afhængig af købers udnyttelse af arealet.

Køber vil blive pålagt moms.

Supplerende information

Der er ved indhentning af oplysninger i Ledningsejerregisteret fremkommet følgende ledninger i skel:

  • N1.
  • EL:CON.
  • Sønderborg Forsyning.

Der forefindes tinglyst servitut på arealet:

  • Dato/løbenummer: 08.04.2003-12602-45

Dok om forbud mod brug af pesticider og kunstgødning mv.

Med henblik på beskyttelse af grundvandet deklarerer undertegnede ejer af matr. nr.194, 208 og 583 Havnbjerg, at der ikke må ske anvendelse af sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt, plantesygdomme, uønsket plantevækst, insekter m.v. samt kunstgødning. Bestemmelse gælder for udendørs brug, og i det hele taget hvor der er risiko for nedsivning. Bestemmelse gælder for alle nuværende og fremtidige ejendomme inden for området, ligesom den gælder for fremtidige ejere.

Bud på areal

Ønsker du at byde på arealet skal du hente og udfylde blanketten ’købstilbud salg med udbud'.

Husk at tage stilling til om dit bud er inkl. eller ekskl. moms.

Købsaftalen sendes via sikker mail i borger.dk/e-boks til Sønderborg Kommune.

Se links på hjemmesiden: https://sonderborgkommune.dk/borger/arealer-til-salg.

’Emnefeltet’ udfyldes med matr. nr. + ejerlav, som fremgår øverst på denne side.

Vi gør opmærksom på at arealet sælges til højstbydende. Sønderborg Kommune forbeholder sig dog retten til at forkaste alle indkomne tilbud.

Der gives skriftlig besked til tilbudsgivere når Sønderborg Kommune har besluttet sig for at sælge arealet eller har valgt at forkaste indkomne tilbud.

Klik her for at reservere en byggegrund