Erik Krogh

Venstre
Årgang
1953
Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
271
Medlemskaber og bestyrelsesposter Årligt vederlag i kr.
Medlem af Byrådet 104.052,51
Medlem af Teknik-, By- og Boligudvalget 27.833,04
Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget 27.833,04
Medlem af Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter 27.833,04
Delegeret i Kommunernes Landsforening -