Afgørelse

Hagensig 10 - Afslag på § 16 a stk. 2 miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommune har foretaget en konkret vurdering af ansøgningsmaterialet omhandlende etablering af rundbuehaller til slagtesvin på Hagensig 10, 6470 Sydals i alt 2882 m2 produktionsareal (IT-skema med id 234402 og tilhørende scenarie 236782) og meddeler hermed afslag på det ansøgte.

Afslaget er givet med hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 24 stk. 1, idet husdyrbruget med det ansøgte vurderes at have væsentlig virkning på miljøet, herunder landskabet, som ikke kan imødegås med vilkår.

Klagefristen er 27.6.2023

Klagefrist

Område

6470, Sydals

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00