logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Handleplan for sprog og læsning 0-18 år

Handleplan for sprog og læsning 0-18 år er godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget i september 2018.
Opdateret 03.01.2020

I udarbejdelsen af Handleplan for sprog og læsning 0-18 år har der været fokus på sammenhæng i indsatsen for at fremme børn og unges sprog- og læsefærdigheder gennem en målrettet og sammenhængende indsats i sundhedsplejen, dagtilbud, skole/SFO og ungdomsuddannelse.

En tidlig og sammenhængende indsats i forhold til sprog og læsning er vigtig, for at give alle børn og unge de bedste vilkår for deres sproglige og skriftsproglige udvikling fra de er 0 til 18 år.

Handleplan for sprog og læsning 0-18 år består af en hjemmeside, der skal fungere som et praktisk redskab for fagpersonalet i kommunens dagtilbud og skoler. Hjemmesiden er derudover et inspirationstilbud til forældre, der gerne vil støtte deres børn i en sund sproglig udvikling samt læseudvikling.

Dokumentet er delt op i 3 hovedoverskrifter:

• Dagtilbud

• Skole

• Sprog- og læsevanskeligheder

Handleplan for sprog og læsning 0-18 år henvender sig både til fagfolk og forældre.

Den er opbygget til at kunne gå ind og søge specifikt på et område, hvorefter man kan klikke sig dybere ind i indholdet.

Der er efter hvert afsnit links til inspiration for både fagpersonale og forældre.

Læs handleplan for sprog og læsning 0-18 år her