Kristian Bonefeld

Venstre
Årgang
1976

Næstformand for:

Medlem af følgende udvalg:

Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
270
Medlemskaber og bestyrelsesposter Årligt vederlag i kr.
Medlem af Byrådet 104.052,51
Næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget 62.843,88
Medlem af Natur-, Klima- og Miljøudvalget 27.833,04
Medlem af Jordkøbsnævnet -
Børnetillæg 16.099,40

Stedfortræder for delegeret til Kommunernes Landsforening