Afgørelse

Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 til at en ny sø, matr. nr. 194 Sebbelev, Ketting

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse og dispensation fra sø-beskyttelseslinjen til at grave en ny sø syd for Ketting Nor på matr.nr. 194 Sebbelev, Ketting, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven og § 16 stk. 1 jf. § 65, stk. 1  i naturbeskyttelsesloven.

Klagefrist

Område

6440, Augustenborg

Kontakt os

Vand og Natur
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00