Afgørelse

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra udhus til beboelse på Dalmose 1, Mommark, 6470 Sydals

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelse fra udhus til beboelse (BBR 3) samt nedlæggelse af boligenhed til enfamiliehus (BBR 1) på ejendommen matr.nr. 32A Mommark, Lysabild, der ligger på Dalmose 1, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal / ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Klagefrist

Område

6470, Sydals

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00