Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere ridebane med lys og hestestald på adressen - Frederiksgård 1, 6440 Augustenborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en ridebane med lys og ombygge et eksisterende læskur til hestestald, på ejendommen matr.nr. 51 Helved, Notmark, der ligger Frederiksgård 1, 6440 Augustenborg, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal og ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Klagefrist

Område

6440, Augustenborg

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00