Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere ridebane på adressen – Huholt 16, 6400 Sønderborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere en ridebanen på 15 x 28 m, uden lys, på ejendommen matr.nr. 16 Vollerup, Ulkebøl, der ligger adressen Huholt 16, 6400 Sønderborg, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Klagefrist

Område

6400, Sønderborg

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00