Afgørelse

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udvidelse af carport med overdækning og udvidelse af udhus på adressen – Holmskov 1, Tandsholm, 6470 Sydals

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at lovliggøre udvidelse af carport med 10 m² med dertilhørende overdækning til brænde på 12 m² og udvidelse af udhus med 6 m², på ejendommen matr.nr. 292 Tandslet Ejerlav, Tandslet, der ligger Holmskov 1, Tandsholm, 6470 Sydals, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Klagefrist

Område

6470, Sydals

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00