Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre en teknikbygning

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en uopvarmet teknikbygning på 40 m2 med pumpeinstallationer til transmission & distribution af fjernvarme på ejendommen matr.nr. 587 Guderup, Egen, der ligger på Nordborgvej 118A, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Klagefrist

Område

6430, Nordborg

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00