Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre et udhus på Mommarkvej 313, 6470 Sydals

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et udhus på 96 m2ejendommen matr.nr. 215 Tandslet Ejerlav, Tandslet, der ligger på Mommarkvej 313, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Klagefrist

Område

6470, Sydals

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00