Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre et udhus/skur - Kværsballe 4, 6300 Gråsten

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Trafik og byggeri

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et udhus på ejendommen matr.nr. 158, Ladegård, Kværs, der ligger på Kværsballe 4, 6300 Gråsten.

Klagefrist

Område

6300, Gråsten

Kontakt os

Byg og Bolig
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00