logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Bo Mammen Kruse

Opdateret 27.02.2022

Biolog

Afdeling:

Vand & Natur

Email:

bkru@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 55 17

Mobil:

29 66 72 83


Opgaver

Stenrev, LIFE projekter, Naturprojekter, §3 Naturbeskyttelsesloven, Vandplaner, Naturvejledning, Havmiljø, Søer, Vådområder, Vandløb, Internationalt samarbejder

Kompetencer

Natur,Vandløb