Afgørelse

Miljøgodkendelse til NGF Nature Energy Sønderborg ApS, Glansager 4C, 6400 Sønderborg

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommune har den 9. oktober 2018 meddelt miljøgodkendelse til NGF Nature Energy Sønderborg ApS, Glansager 4C, 6400 Sønderborg, som vil etablere et biogasanlæg til behandling af op til 600.000 tons biomasse årligt, jf. miljøbeskyttelseslovens §33 stk. 1.

Klagefristen er til den 6. november 2018.

Aktindsigt
Der er til enhver til adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jf. Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Klagefrist

Område

Hele kommunen

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00