Afgørelse

Miljøgodkendelse, udledningstilladelse og VVM-tilladelse til biogasprojekt, herunder biogasanlæg på Felstedvej 35C, 6300 Gråsten

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommune har den 30. september 2021 meddelt afgørelse til biogasprojekt mellem Kværs og Snur-om der indeholder VVM-tilladelsen for det samlede projekt, og består af:

  • Miljøgodkendelse til Biogasanlæg - til Nature Energy Kværs ApS, Felstedvej 35C, 6300 Gråsten (Miljøbeskyttelseslovens §33)
  • Udledningstilladelse for adgangsvejen - til Sønderborg Kommune, Projekt & Anlæg (Miljøbeskyttelseslovens §28)
  • VVM-tilladelse til etablering af gasledningstracé - vilkår om naturbeskyttelse - til Evida Syd A/S (Miljøvurderingslovens §25, jf. §27, stk.2)
  • VVM-tilladelse til adgangsvej til biogasanlæg - vilkår om trafikale forhold og lerressource - til Sønderborg Kommune, Projekt & Anlæg (Miljøvurderingslovens §25, jf. §27, stk.

Klagevejledningen fremgår af afgørelsen. Klagefristen er den 28. oktober 2021.

Aktindsigt
Der er til enhver til adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jf. Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00